English Polish Dictionary

English - język polski

allow

in Polish:

1. dopuszczać


Nie pozwolono mi wziąć dużego bagażu.
Nie uznajemy tych pieczątek.
On czegoś takiego nawet nie dopuszcza.
On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz


2. powalać
3. pozwolić


Zwierzęta są dozwolone w biurze
na
odmiana czasownika
pozwól, że się przedstawię
rodzice pozwolili przygarnąć kota

INTRODUCTORY VERB!!!

4. pozwalać na
5. umożliwić


Pendrive umożliwił przechowywanie informacji.
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.
umożliwić


6. przeznaczyć


Dedykuje tę nagrodę mojej dziewczynie.
Dopóki nie określimy priorytetów, nie będziemy w stanie mądrze alokować środków finansowych.


7. zezwalać


Czy ma pan zezwolenie na pracę?
Nie wolno nam jeść w biurze
Nie wolno trzymać psów.
Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.
Reguły nie zezwlają na żadne wyjątki


8. pozwolenie


czy muszę pytać o pozwolenie?
jeśli Pan/Pani pozwoli
pozwalać
pozwolenie na pracę
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


9. dopuścić
allow in other dictionaries

in French
in German
in Spanish