RODZAJNIKI - ZAIMKI - INNE

 0    128 flashcards    basia w
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ten - ta - to (blisko)
start learning
This
tamten - tamto - tamtą (daleko)
start learning
that
te - ci (blisko)
start learning
these
tamte (daleko)
start learning
those
ja, mój, moje,
start learning
I, my, me
ty, twój, tobie
start learning
you, your, you
on ona to - jego jej
start learning
he she it - his her its - him her it
my nam nas nami
start learning
we our us
oni ich im
start learning
they their them
coś
start learning
something
za, zbyt
start learning
for, too
kiedyś, kiedykolwiek
start learning
ever, ever
na zawsze
start learning
forever
pomiędzy
start learning
between
lub
start learning
or
niemal, prawie,
start learning
almost, almost,
wokół dookoła
start learning
around
lepiej
start learning
better
przybywać, przyjść - przybył
start learning
come - have, has come
inny, róźny
start learning
else another, different
kiedykolwiek
start learning
ever
mniej niż
start learning
less than
dawno temu
start learning
long ago
dużo, wielu, wiele
start learning
many, many, many / a lot of
niektóre z
start learning
Some of
wkrótce, niebawem, niedługo
start learning
soon, soon, soon
za zbyt
start learning
too
ja / mój moje / mnie mną mi
start learning
I / my / me
ty / twoje
start learning
you / your / you
ona / ją / jej / nią
start learning
she / her
on / jego / nim
start learning
he / his / him
to / to jest
start learning
is / its
my / nasze / nas, nami
start learning
we / our / us
oni / ich / im
start learning
they / their / them
wam wami was
start learning
you you you
za, zbyt, również
start learning
too, too, too
po, za,
start learning
after
znowu, ponownie
start learning
again, again
przed, przedtem
start learning
before before
ale,
start learning
but,
z przodu, przed,
start learning
at the front of,
różne,
start learning
different
naprzeciw
start learning
opposite
inne,
start learning
other
Różnego rodzaju
start learning
various kinds of / all sorts of
aż do, aż,
start learning
until, until,
także, też,
start learning
also, too,
w poprzek, po drugiej stronie ulicy
start learning
across, across the street
z - od,
start learning
from - from,
teraz, obecnie
start learning
Now, now
nad - ponad, nad
start learning
above - above, over
kolejny następny
start learning
next next
obok, tuż przy
start learning
next, next to the
pod
start learning
under
już
start learning
already
inny, jeszcze jeden
start learning
another,
ponieważ
start learning
because
wszystko
start learning
everything
każdy, wszyscy
start learning
everybody
w pośpiechu,
start learning
in a hurry,
nikt
start learning
nobody
nic
start learning
nothing
jeszcze nie,
start learning
not yet,
tylko
start learning
only
własny
start learning
own
podczas gdy
start learning
while
jak, jeśli
start learning
as if
więcej - najwięcej
start learning
more - the most
nie taki, jak
start learning
not, such as
od momentu
start learning
since
pozwalać na
start learning
allow
jakiś, jakikolwiek
start learning
some, any
ktoś, ktokolwiek,
start learning
anybody
cokolwiek coś
start learning
anything something
gdziekolwiek gdzieś
start learning
anywhere anywhere
nawet, jeszcze
start learning
Even
ledwie
start learning
hardly
prawie wcale, żaden
start learning
hardly any
prawie nigdy,
start learning
hardly ever
żaden ani żaden
start learning
not any
nic
start learning
nothing
nigdzie
start learning
nowhere
ten sam - taki sam
start learning
the same - the same
zwykle - zazwyczaj
start learning
usually - usually
użyteczny
start learning
useful
poniżej poziomu
start learning
below
na dole - na dół
start learning
- down
głównie
start learning
mainly
przejście na pasach " zebra "
start learning
zebra-crossing
odległy - daleki
start learning
distant
dwie na raz - po dwa
start learning
two at a time -
z reguły
start learning
generally as a rule
przeciętnie
start learning
average
w pobliżu - tuż obok
start learning
close - right beside
dokładnie - ściśle
start learning
exactly - close
drastyczne - radykalny - gwałtowny
start learning
drastic -
ze względu na niego / to
start learning
for his sake / because it
nie bardzo, zaledwie z trudem
start learning
hardly
niedawno, ostatnio
start learning
lately
prawie, że - o mało co nie zrobić
start learning
almost that - which is not nearly done
rzadko kiedy
start learning
hardly ever
z trudem
start learning
with difficulty
wspólny, zbiorowe
start learning
collective
poważny, znaczny, spory,
start learning
considerable
albo, albo
start learning
either, or
raczej tak
start learning
Rather
często
start learning
often
bardzo chcieć - pragnąć - mieć ochotę zrobić
start learning
really want - desire - to be eager
nie można się oprzeć jemu
start learning
you can not resist him
przeciwnie
start learning
on the contrary
nareszcie, w końcu
start learning
finally, in the end
przypadkiem
start learning
accident
dozgonny
start learning
lifelong
bezpośrednio
start learning
directly
zamierzać
start learning
intend
kilka dni temu
start learning
a few days ago
z powodu
start learning
because of
sugerujemy
start learning
we suggest
adekwatny -właściwie
start learning
adequate - actually
ponieważ - jako że
start learning
because - as
Jak gdyby
start learning
As if
wciąż, bez przerwy,
start learning
continue, without interruption,
Najpierw, w tym momencie, nareszcie
start learning
at first at the moment at last
natychmiast, w tej chwili
start learning
this instant, the moment
w samą porę na czasie
start learning
timely / just in time for the time
chyba, że
start learning
unless
oprócz tego
start learning
addition
pomimo, że
start learning
despite the fact that

You must sign in to write a comment