English Polish Dictionary

English - język polski

order

in Polish:

1. zmówienie
2. zamówić
3. zamawiać


Zamówiłeś kawę dla mnie?
Zmówiliśmy super spaghetti.
Zmówił czas u dentysty
ale zamówiłem mu piwo, a teraz to miejsce jest bardziej samotne
zamówić pośiłek


4. prządek
5. rozkaz


Będę przyjmowała rozkazy tylko od mojego dowódcy.
mandato que se debe obedecer
orden, mandamiento
Żołnierz odmawia wykonania rozkazu.


6. kolejność


Spójrzmy na kolejność robót do wykonania.
Teraz jest twoja kolej.
w następującej kolejności
we właściwej kolejności
очередь


7. Rozkazać


Lekarz rozkazał jej zostać w łóżku przez tydzień.
Oficer rozkazał zatrzymanie samochodu.
On rozkazał wstrzymać ogień.
befahl
nakazywać komuś surowe milczenie


8. polecenie
9. rozkazywać


Rozkazuję ci iść!
Rozkazuję ci zostać!
befahl
czas przeszły
nie masz prawa mi rozkazywać!


10. zlecenie


Przepraszam, ale muszę wykonać zlecenie.
Wkonanie tego zlecenie było znacznie poniżej wyznaczonego przez Was standardu.


11. nakazać
12. zakon
13. order


I've received a commission to write a script for the BBC.
[ˈɔːdə] *oode
kolejność, porządek, ład, rozkaz, polecenie, zamówienie
make
order


14. porządkować


On nigdy nie porządkuje swojego pokoju.


15. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać


16. rząd


Rząd przeprowadza reformy
pod rząd


17. nakaz
18. ład
19. zlecać


I've been commissioned to write a song for their wedding.
to arrange for someone to do a piece of work
zlecić zadanie


order in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

tip
waiter