English Polish Dictionary

English - język polski

energetic in Polish:

1. energiczny


Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
Kiedy byłem młody, byłem bardziej energiczny.
Byłem dużo bardziej energiczny, gdy byłem młody.
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
On jest bardzo energiczny, czyż nie? Jak na kogoś w jego wieku.
On jest bardzo energiczny
Doktor Faber jest energiczny.

Polish word "energetic"(energiczny) occurs in sets:

01 Features of character (cechy charakteru)
Module4 and Natrition (wartości odżywcze)
TB C1 1.4 samoświadomość i komunikacja
Człowiek: osobowość - People: personality
słówka w szkole module 1 SPRAWDZIAN

2. energetycznyPolish word "energetic"(energetyczny) occurs in sets:

personality, emotions and appearance
DANE OSOBOWE/ CECHY CHARAKTERU
z ksiazki 1 NASTRÓJ i UCZUCIA
Cechy Charakteru Słownictwo [07.04.2018]
osobowoś, uczucia, emocje, ubrania

3. pełen energiiPolish word "energetic"(pełen energii) occurs in sets:

Describing personality - angielski II
Describing personality- opisując czyjąś osobowość
bank wyrazów i wyrażeń 'człowiek'
Discribing personality - to Kind
Sprawdzian 1 Człowiek i Miejsce zamieszkania

4. pełny energii


Staniesz się również sprawny, silny i pełny energii.

Polish word "energetic"(pełny energii) occurs in sets:

człowiek 1/2
200 słówek; 1