przyroda cz.2

 0    57 flashcards    gosciulf
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
biopaliwo
start learning
biofuel
ropa naftowa
start learning
oil/petroneleum
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
szczelinowanie hydrauliczne
start learning
hydraulic fracturing
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
elektrownia wodna
start learning
hydroelectric power plant
energia elektryczna z elektrowni wodnych
start learning
hydroelectricity
metan
start learning
methane
gaz ziemny
start learning
natural gas
energia jądrowa
start learning
nuclear energy
rafineria ropy naftowej
start learning
oil refinery
tankowiec przewożący ropę naftową
start learning
oil tanker
benzyna
start learning
petrol
energia odnawialna
start learning
renewable energy
wodorosty
start learning
seaweed
łupkowy gaz
start learning
shale gaz
Ogniwo słoneczne
start learning
solar cell
zrównoważona / zielona energia
start learning
sustainable/ green energy
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
elektrownia wiatrowa
start learning
wind farm
energia wiatru
start learning
wind power
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
wyginąć
start learning
become extinct
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
leśnictwo komercyjne
start learning
commercial forestry
konsumpcyjny styl życia
start learning
consumerist lifestyle
zanieczyścić
start learning
contaminate
wycinanie lasów
start learning
deforestation
degradacja
start learning
degradation
pojemniki jednorazowego użytku
start learning
dispoable containers
emisja
start learning
emission
zagrożonych gatunek
start learning
endangered species
Klęska ekologiczna
start learning
environmental disaster
Spaliny
start learning
exhaust fumes
wymieranie
start learning
extinction
spadły drzewa
start learning
fell trees
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
gaz cieplarniany
start learning
greenhouse gas
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the envoirment
wpływać negatywnie
start learning
have a negative impact
polować
start learning
hunt
szkody nie do naprawienia
start learning
irreparable damage
wysipisko smieci
start learning
landfill
długie lasy deszczowe
start learning
long rainforests
topnienie lodowców
start learning
melting of glaciers
wyciek ropy
start learning
oil spill
przeludnienie
start learning
overpopulation
zanieczyszczenie środowiska
start learning
pollution
erozja gleby
start learning
soil erosion
zagrożenie
start learning
threat
odpady toksyczne
start learning
toxic waste
marnować zasobów naturalnych
start learning
waste natural resources

You must sign in to write a comment