0 Person likes this. Give a Like!

gosciulf gosciulf

I started using VocApp 796 days ago. I have 53 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 20 lessons. The date of my last visit is 2018-09-16 17:25:40.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


podróżowanie i turystyka cz1
Kultura cz1
Fowizm i Kubizm
Kultura cz2.
sprawdzian: 20 lecie między wojenne
Futuryzm i Ekspresjonizm
zdrowie, sport cz2
strona bierna
Nauka i Technika
Malarstwo - egzamin dyplomowy 2018
Biblia
gotowiec hs
swiat przyrody cz.1
przyroda cz.2
Państwo i społeczeństwo cz1
Człowiek cz1
Szkoła
renesans xd
Hs architektura
Rzeźba Dyplom

You must sign in to write a comment