Biblia

 0    15 flashcards    gosciulf
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
biblia
start learning
inaczej pismo święte jest to zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w języku hebrajskim i greckim, dzielącym się na stary i nowy testement
stary testament
start learning
składa się z 46 ksiąg zawiera księgi historyczne rodzaju, wyjścia, kapłańska liczb księgi dydaktyczne hioba psalmów księgi prorockie izajasza jeremiasza
nowy testament
start learning
zawiera 27 ksiąg w jego skład zaliczamy 4 ewangelie- jana łukasza mateusza marka, dzieje apostolskie, listy, apokalipsa sw jana
przekłady bibli
start learning
biblia brzeska (pierwsza w języku polskim 1563) biblia jakuba wujka biblia gdańska bliblia tysiąclecia (1000 lat po chrzcie polski 1966) biblia wulgata (tlumaczenie na łacine)
pieśń
start learning
stroficzny układ najczęściej przeplatany stałym refrenem zwykle o tematyce poważnej
hymn
start learning
podniosla pieśń pochwalna o apostrofucznym charakterze wypowiedzi komponowana na cześć bóstwa waznej osoby lub wydazenia
psalm
start learning
liryczny utwor modlitewny piesn religijna o podnioslym charakterze tematem jest zazwyczaj bóg rzadziej człowiek
modlitwa
start learning
skierowanie swoich prozb do istoty będącej przedmiotem kultu
ewangelia
start learning
gloszenie dobrej nowiny o zbawieniu ludzkosci ktorego dokonal jezus pisemny przekaz o nauce chrystusa
kazanie
start learning
przedmowa duchownego do wiernych zwykle podczas nabożeństwa (kazanie na górze)
styl biblijny
start learning
podniosly, dziala na emocje, występowanie symboli, funkcja przekazania nauki bożej, dużo zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych do naszego sumienia
dekalog
start learning
zbiór praw/nakazów zesłane na kamiennej tablicy przez Boga Mojżeszowi
monoteizm
start learning
wiara w jednego boga
kanon
start learning
zbior ksiag uznane za autentyczne natchnione pismo święte
apokalipsa
start learning
jedyna księga prorocza nowego testamentu opisująca zagłade świata i powstanie nowego świata i sąd ostateczny

You must sign in to write a comment