Państwo i społeczeństwo cz1

 0    61 flashcards    gosciulf
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
demokracja
start learning
democracy
siedziba główna
start learning
headquarters
System wielopartyjny
start learning
multi-party system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władz
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
adendment to the constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
Władza ustawodawcza
start learning
legislative power
członek parlamentu, poseł/posłanka
start learning
member of parliament
parlament
start learning
parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
the senate
start learning
senat
Kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
united states congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
cabinet/ goverment
Władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
sekretarz stanu
start learning
secretary of state
stosowanie prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretują prawo
start learning
interpret the law
kara
start learning
punishiment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rostrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinos
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
uczciwy proces
start learning
fair trial
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
Wolność religi
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expresion
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne
start learning
hold moral views
mieć poglądy religijne
start learning
hold religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
Prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
Karta Praw
start learning
the bill of rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
łapówkarstwo
start learning
bribery
korupcja
start learning
corruption
Skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza
start learning
destitution

You must sign in to write a comment