ISEL zdania sekcje 31-40

 0    50 flashcards    tombed
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Od przybytku głowa nie boli, przynajmniej tak mówią.
start learning
Plenty is no plague, at least so they say.
Dałem ogłoszenie do gazety.
start learning
I've placed an ad in a newspaper.
Ile możesz dostać za ten dom?
start learning
How much can the house go for?
Byłbym szczęśliwy, gdybym dostał tyle, aby zrekompensować to, co straciłem.
start learning
I'd be happy with just enough to make up for what I lost.
Chciałbym ci przypomnieć, abyś dwa razy pomyślał, zanim weźmiesz kolejną pożyczkę.
start learning
I'd like to remind you to think twice before you take out another loan.
Wprowadzono mnie w błąd, że nie muszę zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.
start learning
I was led to believe I didn't have to report it in the tax office.
Wiem z wiarygodnego źródła, że jedna z konkurencyjnych firm maczała w tym palce.
start learning
I heard from a reliable source that one of our competitors was involved.
Muszę przyznać, że niewiele wiem o tej firmie.
start learning
I have to admit that I know little about this company.
To ryzykowna sprawa zadawać się z takimi ludźmi.
start learning
It's risky to run around with people like that.
Ciekaw jestem, czy pamiętałeś, aby ubezpieczyć nasze towary.
start learning
I wonder if you've remembered to insure our goods.
Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
start learning
I think you said you were going to work harder.
Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
start learning
The appeal of the solution lies in its simplicity.
Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
start learning
Could you have forgotten your promise?
Chyba nie mówisz poważnie!
start learning
You can't be serious!
Coś mi mówi, że mnie nabierasz.
start learning
Something tells me you're pulling my leg.
Dość dobrze pamiętam, że obiecałeś to zrobić.
start learning
I remember quite clearly that you promised to do that.
Teraz sobie przypominam: to nie byłeś ty, tylko twój brat bliźniak.
start learning
It's coming back to me now: it wasn't you but your twin brother.
Mam jego imię na końcu języka.
start learning
His name is on the tip of my tongue.
Przykro mi, ale mam pustkę w głowie.
start learning
I'm sorry, I'm drawing a blank.
Nic nie szkodzi, przestań łamać sobie tym głowę.
start learning
It doesn't matter, stop racking your brains.
Przepraszam, że znowu przeszkadzam, ale czy mógłbyś pomóc mi przy komputerze?
start learning
Sorry to bother you again, but can you help me with my computer?
W tym musi być jakiś błąd. Czy możesz mi pomóc?
start learning
There must be some mistake here. Can you give me a hand?
Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze zrozumiałeś?
start learning
Are you sure you've got it all right?
Niestety, zupełnie nie widzisz sedna sprawy.
start learning
You completely miss the point, I'm afraid.
Przestań się mnie czepiać.
start learning
Stop finding fault with me.
Przepraszam, że pytam, ale czy myśmy się już kiedyś nie spotkali?
start learning
Excuse my asking, but haven't we met before?
Wydawało mi się, że cię skądś znam.
start learning
I thought you looked familiar.
Kopę lat! (Dawno się nie widzieliśmy!) Co porabiałeś?
start learning
Long time no see! What have you been up to?
Dobrze, że cię widzę. Od dawna miałem zamiar do ciebie zadzwonić.
start learning
Good to see you! I've been meaning to call you for ages.
Przepraszam, ale muszę iść. Prześlę ci informacje o spotkaniu SMSem.
start learning
Sorry, I gotta go now. I'll text you the information about the meeting.
Od kilku dni mam urwanie głowy w pracy.
start learning
I've been having a hectic time at work for the past couple of days.
Jakież to przykre/przygnębiające! Mam nadzieję, że problem sam się rozwiąże.
start learning
How upsetting! I hope the problem will find its solution.
Wiem, jakie to uczucie. Sam musiałem zmierzyć się z podobnym problemem w zeszłym roku.
start learning
I know how it feels. I had to face a problem like that last year myself.
Pozwól mi spróbować. Na pewno mi się uda.
start learning
Let me have a go at it. I'm sure I'll make it.
Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda. Uczcijmy to!
start learning
Great! I knew you'd do it! Let's celebrate it!
Nie widzę się w tym. Czy nie mogę się z tego jakoś wykręcić?
start learning
I can't see myself doing things like that. Can't I get out of it?
Nie możesz się tak po prostu wycofać. To sprawa życia i śmierci.
start learning
You can't just back out! It's a matter of life and death.
Ja w to nie wchodzę! Nie zamierzam ci pomagać.
start learning
Count me out! I'm not going to help you.
Wiem, że jesteś aniołem w ludzkiej skórze!
start learning
I know you're an angel in disguise.
Tylko tak mówisz. Nic nie zyskasz pochlebstwami!
start learning
You're just saying that. Flattery will get you nowhere!
Nie uwierzysz! Jurek kupił dom. Problem w tym, że wymaga on napraw.
start learning
Guess what! George has bought a house. The problem is that it needs repairing.
Chociaż to jest dziecinnie proste, założę się, że on to spartaczy.
start learning
Although this stuff is child's play, I bet he will bungle it.
Nie przesadzaj, to jest łatwizna (pestka) nawet dla niego.
start learning
Don't exaggerate, it's a cinch even for him.
Jest beznadziejny, kiedy trzeba dokonać napraw w domu (jeśli chodzi o naprawy w domu).
start learning
He's hopeless when it comes to home repairs.
Nie mam zielonego pojęcia, jak mu o tym powiedzieć.
start learning
I haven't the faintest idea how to tell him about that.
Przestań! Pozabijasz nas jadąc tak szybko.
start learning
Cut it out! You'll kill us driving so fast.
Nie ma powodu, abyśmy się tu zatrzymywali (jadąc samochodem).
start learning
There's no reason why we should pull up here.
O cholera! Chyba złapaliśmy gumę.
start learning
What the heck! I think we have a flat tire.
Zjedź na pobocze i wezwij pomoc drogową.
start learning
Pull over and call the emergency road service.
Nie mamy dużo czasu, więc zjedzmy gdzieś coś szybkiego.
start learning
We don't have much time so let's grab a quick bite somewhere.

You must sign in to write a comment