0 Person likes this. Give a Like!

olafhajdasz olafhajdasz

I started using VocApp 458 days ago. I have 298 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 137 lessons. The date of my last visit is 2020-09-07 13:44:56.

Flashcards created by me


słówka - ubrania
1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość
2. Budowa i funkcje skóry
Słówka 1a
Słówka 1b
Słówka 8a/b
Słówka 2a
Spójniki - szyk prosty
Szkoła
3. Choroby i higiena skóry
Słówka 2b
5. Choroby i higiena aparatu ruchu
Słówka 3a
1. Ogólna budowa i funkcje układu ruchu człowieka
Przemysł - streszczenie
2. Rodzaje połączeń kości
3. Elementy szkieletu
4. Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego
XX lecie międzywojenne
"Przedwiośnie" - powieść pytanie o losy Polski
Słówka 3b
Słówka 4a
1. Budulcowe i energetyczne składniki pokarmowe
Słówka 4b
"Przedwiośnie" - obraz polskiego ziemiaństwa i chłopów
Spójniki - szyk przestawny
Słówka 5a
Słówka 5b
2. Rola witamin w diecie
Usługi, transport
3. Rola wody i składników mineralnych w organizmie
+ Charakterystyka witamin
4. Budowa i funkcje układu pokarmowego
Usługi - streszczenie
1. Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego
2. Wentylacja i wymiana gazowa
Higiena i choroby układu pokarmowego
3. Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego
zagadnienia do sprawdzianu
Słówka 9a/b
spójniki - szyk poboczy
Dodatkowe słówka - szkoła
słówka - człowiek
niemiecki - dni tygodnia
niemiecki - zdania szkoła
niemiecki - szyk wyrazów w zdaniu
niemiecki - spójniki
niemiecki - słówka szkoła
1. Kierunki przemian metabolicznych
2. Enzymy
3. Autotroficzne odżywianie się organizmów
Słówka 10a/b
słówka - cechy charakteru
5. Przebieg chemosyntezy
6. Oddychanie tlenowe
7. Procesy beztlebowego uzyskiwania energii
8. Inne ważne procesy metaboliczne
full infinitive
bare infinitive
-ing form
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
3 formy - A2
3 formy - B1
opowiadania
1. Skład i funkcje krwi
2. Budowa i funkcje układu krwionośnego
3. Serce
4. Układ limfatyczny
5. Choroby układu krążenia
słówka z lekcji
Powitania i pożegnania
Dane osobowe
1. Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego
2. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
Unit 6
Unit 7
Biologia na czasie 2
Unit 8
Unit 9
Unit 10
1. Budowa i funkcjonowanie układu wydalniczego
2. Choroby układu wydalniczego
Unit 11
1. Klasyfikowanie organizmów
2. Wirusy - bezkomórkowe formy materii
3. Bakterie - organizmy bezjądrowe
4. Protisty - proste organizmy eukariotyczne
5. Grzyby - cudzożywne beztkankowce. Porosty
1. Budowa i funkcje układu nerwowego
2. Ośrodkowy układ nerwowy
niemiecki kartkówka czas przeszły
3. Obwodowy układ nerwowy
4. Autonomiczny układ nerwowy
Unit 12
5. Choroby i higiena układu nerwowego
Unit 13
Unit 14
1. Budowa i działanie narządu wzroku
2. Ucho - narząd słuchu i równowagi
3. Narządy smaku oraz węchu
3 formy - B2
3 formy - C1
Spr. niemiecki rozdz. 4
spr. niemiecki rozdz. 4
Słówka 6a/b
Słówka 7a/b
Słówka 11a/b
Słówka 12a/b
Czasowniki frazowe
1. Budowa i funkcjonowanie męskich narządów rozrodczych
2. Budowa i funkcjonowanie żeńskich narządów rozrodczych
3. Rozwój człowieka
4. Planowanie rodziny. Choroby i higiena układu rozrodczego
Różne czasowniki frazowe
Quizlet & RYE
3 formy - C2
Fiszki
Hormony
różne słówka - niemiecki (z domu)
1. Budowa i funkcje układu hormonalnego
bussuu
różne słówka - niemiecki (ze szkoły)
różne słówka - gabinet
serial - Friends
Biologia na czasie 1
Biologia na czasie 3
2. Regulacja wydzielania hormonów
matura rozszerzona
czasowniki
notatki z lekcji
Friends
Władaj i gadaj
losowe słówka

You must sign in to write a comment