Życie szkolne

 0    124 flashcards    olawiatrak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedszkole
start learning
kindergarten
gimnazjum
start learning
lower secondary school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
uniwersytet
start learning
university
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
informatyka
start learning
Information Technology
matma
start learning
maths
Wychowanie fizyczne
start learning
Phisical Education
fizyka
start learning
phisics
nauki ścisłe
start learning
science
przybory szkolne
start learning
school equipment
tablica
start learning
board
kalkulator
start learning
calculator
kredki
start learning
coloured pencils
podręcznik
start learning
coursebook
słownik
start learning
dictionary
klej
start learning
glue
mapa
start learning
map
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
Pióro
start learning
Pen
ołówek
start learning
pencil
piórnik
start learning
pencil case
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
tornister
start learning
schoolbag
nożyczki
start learning
scissors
zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook
uczeń
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
koledzy z klasy
start learning
classmates
dyrektor
start learning
headmaster
bibliotekarz
start learning
librarian
uczeń
start learning
pupil
stołówka
start learning
canteen
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
pracownia komputerowa
start learning
computer lab
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
sekretariat
start learning
office
pracownia biologiczna/chemiczna/fizyczna
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
Pokój nauczycielski
start learning
Staff room
kreatywny
start learning
creative
leniwy
start learning
lazy
przeciętny
start learning
average
ambitny
start learning
ambitious
sprawiedliwy
start learning
fair
pracowity
start learning
hard-working
utalentowany
start learning
talented
pomocny
start learning
helpful
surowy
start learning
strict
być dobrym w
start learning
be good at
spóźnić się do szkoły
start learning
be late for school
przerwa
start learning
break
zrobić swoją pracę domową
start learning
do your homework
ukończyć szkołę
start learning
finish school
dostać się do szkoły średniej
start learning
get into secondary school
ukończyć szkołę
start learning
graduate
uczyć się języków obcych
start learning
learn foreign languages
uczyć się, jak
start learning
learn how to
opuścić szkołę
start learning
leave school
opuszczać zajęcia
start learning
miss classes
zapamiętywać daty
start learning
remember/ memorise dates
dużo się uczyć
start learning
study hard
robić notatki
start learning
take notes
uczyć
start learning
teach
osiągniecie
start learning
achievement
zajęcia po lekcjach
start learning
after-schooll activities
być krytykowanym
start learning
be criticised
być chwalonym
start learning
be praised
ceremonia
start learning
ceremony
odpisywać pracę domową
start learning
copy somebody else's homework
robić kurs
start learning
do a course
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
zrobić coś w czyjejś mocy
start learning
do your best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
źle sobie radzić/nie radzić sobie
start learning
do badly
wydarzenie
start learning
event
dowiedzieć się
start learning
find out
zaangażować się w
start learning
get involved to
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
rozdać
start learning
give out
ukończenie szkoły
start learning
graduation
oddać
start learning
hand in
Sprawdzać
start learning
Look up
podjąć decyzję
start learning
make a decision
wygłosić mowę
start learning
make a speech
dołożyć starań
start learning
make an effort
popełniać błędy
start learning
make mistakes
robić pewien postęp
start learning
make some progress
zmyślić
start learning
make up
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
Zwrócić uwagę
start learning
Pay attention
chodzić na wagary
start learning
play truant
apel szkolny
start learning
school assembly
unikać kłopotów
start learning
stay out of trouble
brać czynny udział w czymś
start learning
take active part in something
plan lekcji
start learning
timetable
mundur
start learning
uniform
nosić mundurek
start learning
wear a uniform
być dobrze przygotowanym
start learning
be well prepared
oblać egzamin
start learning
fail an exam
Egzamin końcowy
start learning
final exam
uzyskać dobrą ocenę
start learning
get a good grade
uzyskać najwyższe oceny
start learning
get top marks
uzyskać najlepsze wyniki
start learning
get top results
przerabiać testy z poprzednich lat
start learning
go through past papers
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do testu
start learning
prepare for test
powtarzać do testu
start learning
revise for a test
nagroda
start learning
reward
uczyć się do egzam
start learning
study for an egzam
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
sprawdzać swoją wiedzę
start learning
take your knowledge
ściągać na teście
start learning
cheat in test
zakuwać
start learning
cram
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
Raport szkolny
start learning
school report

You must sign in to write a comment