zdania z angielskiego

 0    14 flashcards    martamaterna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy możesz powiedzieć mi czy jedzenie jest wliczone w cenę
start learning
Can you tell me if the food is included
Jesteśmy miłośnikami przyrody i mamy klimatyzowane pojazdy
start learning
We are nature lovers and we have air-conditioned vehicles
Chociaż niektórzy ludzie myślą, że to niezwykłe, ja nie znoszę obserwowania ptaków
start learning
Although some people think it's amazing, I hate bird watching
To wszystko twoja wina
start learning
It's all your fault
Mam dość twojego głupiego zachowywania się przez cały czas
start learning
I'm sick of your being stupid all the time
Po prostu się uspokój albo wezwę policję
start learning
Just calm down or I'll call the police
Czy oni są mieszkańcami pustyni
start learning
Are they desert inhabitants
Obecnie wielbłądy zapewniają jedzenie i schronienie
start learning
Nowedays camels provide food and shelter
Gdy zaczyna się jesień, morze jest wzburzone
start learning
When autumn begins, the sea is rough
W czasie pory deszczowej, polujemy na owoce morza
start learning
During the rainy season, we catch seafood
Przetrwali, ponieważ potrafili widzieć pod wodą
start learning
They survived because they could see underwater
Właściwie on chciał obrabiwać bank i ukraść milion funtów
start learning
Actualy, he wanted to rob a bank and steal a million pounds
Przeprowadzam wywiady z politykami i płacą mi za to
start learning
I interview politicians and they get pay me for it
On nie kupił jeszcze nowego samochodu kempingowego
start learning
He hasn't bought a new campervan yet

You must sign in to write a comment