Zdania końcówki -ing / -ed

 0    25 flashcards    dlanger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Musisz być skupiony.
start learning
You must be focused.
Chcę się skupić na życiu rodzinnym.
start learning
I want to focus on family life.
Nie słuchał go całkowicie skupiając się na tekście.
start learning
He didn’t listen to him completely focusing on the text.
Skupienie się gdy gra muzyka nie jest rzeczą łatwą.
start learning
Focusing when music plays isn’t an easy thing.
Powtórz to dwa razy.
start learning
Repeat it twice.
Nie potrafię tego powtórzyć.
start learning
I can’t repeat it.
UEFA zdecydowała że wszystkie mecze powinny zostać powtórzone.
start learning
UEFA decided all matches should be repeated.
Wszedł do biura szefa powtarzając 'Zachowaj spokój'
start learning
He came into the boss’s office repeating ‘Keep calm’.
Dzwoniąc na policję trzeba podać imię i nazwisko.
start learning
Calling the police you must give your name and surname.
Jego brat nazywany El Macho został złapany w zeszłym roku.
start learning
His brother called El Macho was caught last year.
Jak nazwiesz swojego psa?
start learning
What will you call your dog?
Dzwonienie to USA nie jest tak drogie jak ludzie sądzą.
start learning
Calling the USA isn’t as expensive as people think.
Moja dziewczyna naprawdę lubi suszone owoce.
start learning
My girlfriend really likes dried fruit.
Suszenie owoców jest nieskomplikowane.
start learning
Drying fruit is uncomplicated.
Susząc owoce trzeba pamiętać o jednej zasadzie.
start learning
Drying fruit you must remember about one rule.
Wysusz to.
start learning
Dry it.
Otrzymywanie niechcianych maili jest irytujące.
start learning
Receiving unwanted mail is irritating.
Otwieram folder 'Otrzymane' i widzę masę spamu.
start learning
I open the ‘Deleted’ folder and I see a lot of spam.
Otwierając taką wiadomość sporo się ryzykuje.
start learning
Opening such a message you risk a lot.
Otrzymany spam muszę usunąć.
start learning
I must delete the received spam.
Spam ląduje w folderze 'Skasowane'
start learning
Spam lands in the ‘Deleted’ folder.
Kasowanie niechcianych wiadomości jest proste.
start learning
Deleting unwanted messages is simple.
Klikasz na przycisk kasujący a twoja decyzja musi zostać potwierdzona.
start learning
You click the deleting button and you decision must be confirmed.
Kasując wiadomość trzeba być ostrożnym.
start learning
Deleting a message you must be careful.
Potwierdzenie oznacza utracenie tej wiadomości.
start learning
Confirming means losing that message.

You must sign in to write a comment