Zbrodnia i kara

 0    44 flashcards    astak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wampir ze Śląska
start learning
vampire from Silesia
film pod tytułem "Jestem mordercą"
start learning
film titled "I am a murderer"
inspirowany prawdziwymi wydarzeniami
start learning
Inspired by true events
młody milicjant prowadził śledztwo
start learning
a young policeman led investigation
wykorzystał
start learning
abused
zamknąć śledztwo
start learning
to close the investigation, to conclude
prawdziwe dowody
start learning
real evidence
dowody zbrodni
start learning
evidence of crime, Cold case
zakładać, że coś jest prawdziwe
start learning
assume that something is true, presume
poszlaki
start learning
circumstantial evidence, presumptive evidence
śledztwo przeciwko komuś
start learning
investigation against someone
sprzedać się
start learning
sell out, sell oneself
przyznać się do błędu
start learning
climb down, confess to sth
awansować (samemu), zostać awansowanym
start learning
advance (yourself), be promoted, upgrade
powiesić (osobę)
start learning
halter
kara śmierci
start learning
capital punishment, death penelty
sprawa sądowa/proces
start learning
court case / process
skazac na kare
start learning
convict for punishment
przesłuchanie
start learning
hearing
niewinny
start learning
innocent
więzienie
start learning
a prison, jail
sędzia
start learning
a judge
sprawiedliwość
start learning
justice
oskarżyciel, prokurator
start learning
prosecutor, the prosecutor
gwałt
start learning
a rape
zeznania
start learning
testimony
obrona, obrońca
start learning
defense, defender
uniewinnić kogoś od popełnionej zbrodni
start learning
acquit someone of the crime
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
skazać kogoś na coś
start learning
convict someone for something
manipulować przebiegiem procesu sądowego
start learning
to prevert the course of justice
nie przyznać się do winy o coś
start learning
not to plead guilty for something
zaświadczyć
start learning
to witness
proces sądowy
start learning
trial
ogłosić werdykt
start learning
to announce the verdict
wiarygodny świadek
start learning
credible, reliable witness
skazać niewinnego człowieka
start learning
convict an innocent man
zrobić coś dla ambicji i sławy
start learning
do something for ambition and fame
został bohaterem narodowym
start learning
He became a national hero
nie potrafił się przyznać do strasznego błędu
start learning
he could not admit to terrible error
wykorzystał do śledztwa profil psychologiczny
start learning
used to investigate psychological profile
czuł na sobie ogromną presję
start learning
He could feel the enormous pressure
wszyscy oczekiwali od niego, że znajdzie zbrodniaża
start learning
everybody expected from him that he will find zbrodniaża

You must sign in to write a comment