zanieczyszczenie środowiska

 0    39 flashcards    mariolasobieska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środowisko
start learning
environment
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
start learning
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
kwaśne deszcze
start learning
acid rain
ocieplenie klimatu
start learning
global warming
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
start learning
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
start learning
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest niebezpieczny dla środowiska.
start learning
greenhouse effect
Greenhouse effect is very dangerous for the nature.
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
UV (ultraviolet light)
szkodliwe gazy
start learning
harmful gases
rak skóry
start learning
skin cancer
chemikalia
start learning
chemicals
areozole
start learning
aerosols
wycinanie lasów tropikalnych
start learning
cutting down tropical forest
spaliny
start learning
exhaust fumes
nawozy
start learning
fertilizers
pestycydy
start learning
pesticides
czynniki zanieczyszczające
start learning
pollutants
dym z fabryk
start learning
Smoke from factories
odpady toksyczne
start learning
toxic waste
alternatywne formy transportu
start learning
alternative forms of transport
nowe źródła energii
start learning
new energy sources
powtóre przetwarzanie
start learning
recycling
środowisko naturalne
start learning
habitat
warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa zapobiega utracie ciepła przez Ziemię.
start learning
the ozone layer
The ozone layer is preventing Earth from losing heat.
lasy tropikalne
start learning
tropical forests
przyroda
start learning
wildlife
wycinać
start learning
cut
niszczyć
start learning
destroy
zanieczyszczać
start learning
to pollute
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
start learning
to protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
protestować
start learning
to protest
oszczędzać
Oszczędzam na nowy samochód.
start learning
to save
I'm saving for a new car.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
start learning
to throw sth away
Don't throw it away, we might need it in the future!
marnować
start learning
waste
energia z wiatru
start learning
wind energy
energia ze słońca
start learning
solar power
jakość powietrza
start learning
air quality
środowisko, otoczenie
start learning
environment

You must sign in to write a comment