zaliczenie 2

 0    118 flashcards    puszkadorota
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarówno
start learning
either
rozciągać się
start learning
extend
śródpiersie
start learning
mediastinum
zawiera
start learning
contains
podzielony
start learning
divided
dalej
start learning
further
Przewody
start learning
leads
w ciągu
start learning
within
wielokrotnie
start learning
repeatedly
gałąź
start learning
branch
Warstwy
start learning
layers
pokrywa powierzchnie płuc
start learning
covers the surfaces of the lungs
korzeń płuca
start learning
root of the lungs
powierzchnia
start learning
surface
film surowiczej wydzieliny
start learning
film of serous secretion
łuk
start learning
arch
przegrody
start learning
septa
Umożliwia
start learning
enables
ułatwia
start learning
facilitates
wstęp
start learning
enter
przebiegać
start learning
pass
pień trzewny
start learning
coeliac trunk
Powstaje
start learning
arises
w górę
start learning
upwards
dolna granica
start learning
lower border
rozpocząć
start learning
begin
stępować
start learning
descend
wydłużać
start learning
extend
wnikać
start learning
pierce
otwór
start learning
orifice
mocować
start learning
attach
ograniczać
start learning
bound
składać
start learning
compose
połączyć
start learning
connect
składać się
start learning
consist
zawierać
start learning
contain
być przykrytym
start learning
be cover with
podzielić
start learning
subdivide
wypełniać
start learning
fill
łączyć się
start learning
join to
wyściełać
start learning
line with
składać się
start learning
make up
podtrzymywać
start learning
support
otaczać
start learning
surround
leży na
start learning
rest on
skierowany
start learning
directed
rozciąga się w dół
start learning
extends downwards
mniej spiczasty
start learning
less pointed
dołączone do
start learning
attached to
zmienia
start learning
varies
średnia
start learning
average
szeroki
start learning
wide
zamknięta pięść
start learning
closed fist
zamknięte
start learning
enlosed
luźno dopasowane
start learning
loose- fitting
powierzchnia
start learning
surface
cienkościenne
start learning
thin- walled
otrzymać
start learning
receive
grubościenne
start learning
thick- walled
z mocą pompować krew
start learning
forcefully pomp blood
poniżej
start learning
below
strzeżony przez
start learning
guarded by
masa
start learning
bulk
obejmują produkcję
start learning
include manufacture
detoksykacji
start learning
detoxify
produkuje
start learning
manufactures
udział w
start learning
involved in
emulgowanie
start learning
emulsifiction
psuć się/załamywać się
tu: rozkładać tłuszcze
start learning
break down
działa jako
start learning
acts as
obsługuje kilka celów
start learning
serv several purposes
przenosić bilirubinę
start learning
to carry bilirubin
układ wydalniczy
start learning
urinary system
spożywać; przyjmować pokarm
start learning
ingests
trawi jedzenie
start learning
digests food
zapewnia
start learning
provides
otrzymuje bodźce
start learning
receives stimuli
rozpuszczone
start learning
dissolved
przyjęcie (do szpitala)
start learning
admission
nieformalny
start learning
casualty
rejon (szpitala)
start learning
catchment area
badanie
start learning
examination
wywiad
start learning
history
Badania
start learning
investigations
macierzyństwo
start learning
maternity
lekarz ogólny
start learning
GP
fizyczny
start learning
physical
Skanowanie
start learning
scanning
kierowany
start learning
refer
oddział
start learning
ward
rozwiązać
start learning
solve
wymagać
start learning
require
aktywność
start learning
activites
obciążenie
start learning
charge
urzednik
start learning
clerk
przejść
start learning
undergo
ćwiczenia
start learning
exercises
nocna zmiana
start learning
late shift
nie ambulatoryjny
start learning
non- ambulant
okrągły
start learning
round
ocenianie
start learning
assessment
opukać
start learning
auscultate
wykonywane
start learning
performed
ciśnienie
start learning
pressure
znak
start learning
sign
wcześniejszy
start learning
prior
potwierdzać
start learning
confirm
przejść
start learning
undergo
podawanie
start learning
administering
nacięcie
start learning
incision
włożona
start learning
inserted
przekazywane
start learning
passed
zredukować
start learning
reduce
szorowanie się
start learning
scrubbing up
Szwy
start learning
sutures
poleoperacyj e
start learning
theatre
budzi
start learning
wakes
rana
start learning
wound

You must sign in to write a comment