X Nauka i Technika 2 Scientists at work

 0    23 flashcards    PatrykSaLi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
udostępnić coś komuś
start learning
allow sb access to sth
archeolog
start learning
archeologist
sekcja zwłok
start learning
autopsy
analizować wyniki badań
start learning
analyse findings
materiał dowodowy
start learning
body of evidence
historia choroby
start learning
case history
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
chemik
start learning
chemist
współpracować z kimś nad projektem
start learning
collaborate with sb on a project
potwierdzić/sformułować hipotezę
start learning
confirm/formulate a hypothesis
grupa kontrolna
start learning
control group
zależność
start learning
correlation
wykazać
start learning
demonstrate
prowadzić badania
start learning
do research
prowadzić wykopaliska
start learning
excavate
badać
start learning
investigate
związek pomiędzy
start learning
link between
istotna praca naukowa
start learning
major study
opublikować raport/badania
start learning
publish a report/study
psycholog
start learning
psychologist
dokumentacja
start learning
records
odrzucić pomysł
start learning
reject an idea
czynnik ryzyka
start learning
risk factor

You must sign in to write a comment