0 Person likes this. Give a Like!

PatrykSaLi PatrykSaLi

I started using VocApp 3417 days ago. I have 271 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 172 lessons. The date of my last visit is 2018-12-09 14:37:34.

Flashcards created by me


Żywienie dział 7
7 żywienie 2
7 Zywienie 3
7 Zywienie 4
Szkoła People in a school
Szkoła The school buliding
Szkoła School year
Szkoła Scholl subjects and activities
School teachers and students
School Going to/leaving/finishing school
School school life cz1
School life cz 2
School Examinations
School The system of education
School Extra-curricular rcivities
SZKOŁA CAŁY DZIAŁ
Żywienie 5
Zywienie 6
Zywienie 7
Zywienie 8
Zywienie Meals and their preparation cz1
Zywienie Meals and their preparation cz2
Zywienie Meals and their preparation cz3
British and American Food
Zywienie Diets cz 1
Zywienie Diets cz 2
Zywienie Adjectives to describe...
Zywienie Restaurants
Słówka mateusza
Słówka mateusza czesci ciała
Dom Flat sharing and flat renting buying and selling a house or a flat cz 1
Dom Flat sharing and flat renting buying and selling a house or a flat cz 2
Zakupy i Usługi Shops
Going shopping
Zakupy i Usługi Advertising
Zakupy i Usługi Services
Zakupy i Usługi Banking and insurance
Zakupy i Usługi Complaining
Dom Describing Houses Kinds of houses and flats
Dom Describing Houses Size and condition
Dom Describing Houses Location
Dom Describing Houses In the house
Dom Describing Houses Rooms and runiture cz1
Dom Describing Houses Rooms and runiture cz2
Dom Describing Houses Equipment and decoration
Dom Describing Houses Leaving and returning
Dom Describing Houses Jobs in the house
Życie rodzinne i towarzyskie cz 1
Życie rodzinne i towarzyskie cz 2
Życie rodzinne i towarzyskie cz 3
Życie rodzinne i towarzyskie Stages of life
Życie rodzinne i towarzyskie Family members
Życie rodzinne i towarzyskie Festival and celebrations cz 1
Życie rodzinne i towarzyskie Festival and celebrations cz 2
Życie rodzinne i towarzyskie Leisure time
Życie rodzinne i towarzyskie Family aaa
9.1 Personality
9.1 Personality cz 2
Mati kartkówka 2
Człowiek 9.1 cz 4
Mass media
Mass media cz 1
Kultura Press
Kocham Cie Sali
Visual arts
Visual arts cz 1
Kultura Films
Kultura Films cz 1
Performing arts
Performing arts cz 1
Performing arts cz 2
Literature
Literature cz 1
I Człowiek 1 Body
I Człowiek 2 Body language
I Człowiek 3 Clothes and fashion
I Człowiek 4 Personality
I Człowiek 5 Feelings
Doing a sport
Czasowniki nieregularne
Ciało mati 1
Ciało mati 2
I Człowiek 6 The mind
I Człowiek 7 Attitudes and beliefs
I Człowiek 8 Phrasal verbs
II Dom 1 Types of houses and flats
II Dom 2 Outside the house
II Dom 3 Furniture and furnishings
IX Zdrowie/Sport 1 The human body
IX Zdrowie/Sport 2 Sickness and health
IX Zdrowie/Sport 3 Injuries
IX Zdrowie/Sport 4 Remedies
IX Zdrowie/Sport 5 Symptoms
IX Zdrowie/Sport 6 Diseases
IX Zdrowie/Sport 7 Disabilities
IX Zdrowie/Sport 8 Health care professionals
IX Zdrowie/Sport 9 Sport general
IX Zdrowie/Sport 10 Sprorts
IX Zdrowie/Sport 15 People in sport
IX Zdrowie/Sport 16 Sporting events
X Nauka i Technika 1 Areas of science
X Nauka i Technika 2 Scientists at work
X Nauka i Technika 3 Technology
X Nauka i Technika 4 Computers
XII Państwo i społeczeństwo 1 The Three Branches of Government (legislative, executive, judiciary)
XII Państwo i społeczeństwo 2 Civil rights and liberties
XII Państwo i społeczeństwo 3 Politics
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Mateusz ubrania
Mateusz Angielski kartkówka
Podst szkoła - życie szkoły 1
Mati ćwiczenia
Podst szkoła - życie szkoły 2
Podst praca - 1
Podst praca - 2
Podst praca - 3
Podst praca - 3
Mati podręcznik
Podst praca - zawody
Podst życie towarzyskie 1
Podst życie towarzyskie 2
konieczność, nakaz
wszystkie z osobna
podzielone na grupy
Podst życie towarzyskie 3
Podst życie towarzyskie 4
Podst życie towarzyskie 5
Podst żywienie 1
Podst żywienie 2
Podst żywienie 3
Podst żywienie 4
Poprawa kartkówki Mati
Podst żywienie 5
Podst żywienie 6
Podst zakupy i usługi 1
Podst zakupy i usługi 2
Podst zakupy i usługi 3
Nieregularne...
Podst podróże 1
Podst podróże 2
Podst podróże 3
Podst podróże 4
Podst podróże 5
Podst podróże 6
Podst podróże 7
Kartkówka Piątek 8.11.13r
Podst kultura 1
Podst kultura 2
Kartkówka
Kartkówka środa 13.11.13r.
Kartkówka środa 2 - 13.11
Podst kultura 3
Podst kultura 4
Podst kultura 5
Podst kultura 6
Podst sport 1
Podst sport 2
Podst sport 3
Podst sport 4
Podst sport 5
Podst zdrowie 1
Podst zdrowie 2
Podst zdrowie 3
Podst zdrowie 4
Podst zdrowie 5
Podst zdrowie 6
Karkówka na 6 w środę
Sprawdzian Mati
Moja lekcja
Moja lekcja
angielski trening
asdad

You must sign in to write a comment