SZKOŁA CAŁY DZIAŁ

 0    230 flashcards    PatrykSaLi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kolega, koleżanka z klasy c/s
start learning
classmate schoolmate
c/u student
start learning
collage university student
zastępca dyrektora
start learning
deputy head
egzaminator
start learning
examiner
durektor
start learning
head teacher
wykładowac
start learning
lecturer
korepetytor
start learning
tutor
uczeń
start learning
schoolboy
uczennica
start learning
schoolgirl
uczeń
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
bufet
start learning
cafeteria
stołowka
start learning
canteen
klasa
start learning
classrom
sala komputerowa
start learning
computer lab it suit
sala gimnastyczna v skrócona
start learning
gym
sala gimnastyzna
start learning
gymnasium
korytarz
start learning
hall
gabinet dyrektora
start learning
headmasters office
laboratorium v skrócona
start learning
lab
laboratorum
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
library
szafka
start learning
locker
sekretariat
start learning
office
plac zabaw
start learning
playground
pracownia
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielksi
start learning
staff room
przerwa
start learning
break
wolna lekcja
start learning
free period
wakacje
start learning
holidays
długa przerwa
start learning
lunch break
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
przerwa zimowa
start learning
winter break
dzwonek dzwoni o
start learning
the ball goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniu
start learning
school breaks up on
plastyka
start learning
art
przedsiębiorczośc
start learning
business studies
informatyka
start learning
computer studies
jezyki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
przedmioty humanistyczne
start learning
humanities
historia
start learning
history
matematyka
start learning
mathematics
muzyka
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
religia
start learning
religious education
nauki spłeczne
start learning
social sciences
przedmioty szkolne
start learning
subjects
artystyczne
start learning
arts
obowiązkowe
start learning
compulsory
obowiazkowe 2
start learning
mandatory
nieobowiązkowe
start learning
optional
ścisłe
start learning
science
aktywny
start learning
active
ambitny
start learning
ambitious
pomocny
start learning
co-operative
niepomocny
start learning
uncooperative
skrupulatny
start learning
conscientious
twórczy
start learning
creative
sprawiedliwe
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
unfair
utalentowany
start learning
talented
pracowity
start learning
hard-working
leniwy
start learning
lazy
zmotywowany
start learning
motivated
nerwowy
start learning
nervous
passywny
start learning
passive
profesionalny
start learning
professional
punktualny
start learning
punctual
zrelaksowany
start learning
relaxed
niedbały
start learning
sloppy
systematyczny
start learning
systematic
uczęszczać
start learning
attend
obecność
start learning
attendance
być nieobecny
start learning
be absent
zostać usuniety ze szkoły
start learning
be expelled from school
być obecnym
start learning
be present
zostać zawieszony
start learning
be suspended
doktor stopien naukowy
start learning
doctor of philosophy
przestać chodzić na
start learning
drop out from
uzyskać
start learning
get
otrzymać
start learning
obtain
świadectwo
start learning
certificate
stopien
start learning
degree
dyplom
start learning
diploma
dostać sie na uczelnie
start learning
get into university
absolwent
start learning
graduate
skończyć
start learning
graduate from
ukonczyc szkole
start learning
leave school
magister nauk humanistycznych
start learning
master of arts
magister nauk scislych
start learning
master of science
placic czesne
start learning
pay a fee
wagarowac
start learning
play truand
dziennik
start learning
register
absolwent
start learning
school leaver
opuszczac lekcje
start learning
skip classes
sprawdzac obecnosc
start learning
take the register
zdolnosc
start learning
ability
zadac wypracowanie
start learning
assign an essay
byc w klasie
start learning
be at a class
przeglodac strony internetowe
start learning
browse websites
znecac sie nad
start learning
bully sb
przeprowadzac experyment
start learning
carry out an experminet
łączyć wiazac tekst z grafika
start learning
combine text and graphics
zeszyt
start learning
notebook
liczyć
start learning
count
wkuwać
start learning
cram
ostateczny termin
start learning
deadline
dzielenie
start learning
division
dyscyplina
start learning
discipline
wykonać
start learning
do
projekt
start learning
project
cwiczenie
start learning
exercise
2 cwiczenie
start learning
activity
mocno sie starac
start learning
do ones best
rycowack szkic
start learning
draw a sketch
bacac dos pod mikroskopem
start learning
examine sth under the microscope
brac dodadtkowa lekcje
start learning
get extra lessons
ocena
start learning
grade
ocena 2
start learning
mark
dostaqwac
start learning
get
stawiac
start learning
give
miec glowe do liczb
start learning
have a good head for figures
miec cos na koncu jezyka
start learning
have sth on the tip of the tongue
praca domowa
start learning
homework
odrabiac
start learning
do
otrzymywac
start learning
get
oddawac
start learning
hand in
zadawac
start learning
set
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
wiedza
start learning
knowledge
uczyc sie czegon na pamiec
start learning
learn sth by heart
robic bledy
start learning
make mistakes
robic notatki
start learning
take notes
wykonac prezentacje
start learning
give a presentation
robic postep
start learning
make progress
zapamietywac daty
start learning
memorize dates
mnozenie
start learning
multiplification
dzien otwarty
start learning
open day
komitet rodzicielski
start learning
parent-teacher organization
grac w pilke reczna
start learning
play handball
poslugiwac sie mapa
start learning
read a map
brzmiec znajomo
start learning
ring a bell
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
umiejetnosci
start learning
skill
rozwiazac zadanie
start learning
solve a problem
ortografia
start learning
spelling
studiowac prawa czlowieka i polityke
start learning
study human rights and politics
zrobic sobie przerwe
start learning
take a break
podrecznik
start learning
textbook
podrecznik 2
start learning
coursebook
mundurek
start learning
uniform
napisac recenzje
start learning
write a review
ocenianie
start learning
assesment
oszukiwac sciagac na egzaminie
start learning
cheat in entrance exam
egzamin
start learning
exam
zdac dobrze
start learning
do well
zdac zle
start learning
badly in an
oblewac
start learning
fail an
probny
start learning
mock
zdawac
start learning
pass an
powtarzac do
start learning
revise for
przysepowac po raz drugi
start learning
retake
przystepowac do
start learning
take an
koncowy egzamin szkolny
start learning
school-leaving
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
sprawdzac
start learning
mark
poprawiac egzamin
start learning
correct exam papers
przygotowac sie do czegos
start learning
prepare for sth
test
start learning
test
zrobic
start learning
do
otrzymac wyniki
start learning
get the results of
zdrobic dac
start learning
give
z (np jakiegos przedmiotu)
start learning
in
uczyc sie do
start learning
study for
szkola pomaturalna
start learning
college
panstwowa szkola
start learning
comprehensive school
zajecia do wyboru
start learning
elective
zajecia do wyboru 2
start learning
optional courses
szkola srednia z egzaminami wstepnymi
start learning
grammar school
szkla srednia dla uczniow wieku 13-15 lat
start learning
junior high school
zlobek
start learning
nursery
swadectwo szkolne
start learning
report
stypendium
start learning
scholarship
szkola
start learning
school
z internatem
start learning
boarding
prywatna
start learning
independent
koedukacyjna
start learning
mixed
koedukacyjna 2
start learning
co-educational
policealna
start learning
post-secondary
podstawowa
start learning
primary
srednia
start learning
secondary
1 plec
start learning
single-sex
panstwowa
start learning
state
zawodowa
start learning
vocational
ksztalcenie
start learning
schooling
szkola srednia dla uczniow 14-18
start learning
junior high school
pozyczka studencka
start learning
student loan
program nauczania
start learning
syllabus
uniwersytet
start learning
university
zajecia artystyczne
start learning
art club
lekcja balletu
start learning
ballet classes
stawiac sobie wyzwania
start learning
challenge oneself
chór
start learning
choir
grupa dyskusyjna
start learning
debating team
teatr
start learning
drama
klub ochrony srodowiska
start learning
environmental club
rozpoznawac swoje zdolnosci
start learning
explore ones abilities
byc wysportowanym
start learning
get fit
gimnastyka
start learning
gymnastics
kolo zainteresowan
start learning
interest club
przylaczyc sie do
start learning
join
zdobyc umiejetnosc w kierowania ludzmi
start learning
learn leadership and management skills
uczyc sie gry na trabce
start learning
learn the trumpet
poznawac nowych ludzi
start learning
meet new people
uczesnticzyc w zajeciach pozalekcyjnych
start learning
participate in extra-curricular activities
fotografowanie
start learning
photography
grac w zespole muzycznym
start learning
play in a band
uprawiac sporty zespolowe
start learning
play in team sports
zespol rockowy
start learning
rock band
miec podobne zainteresowania
start learning
schare ones interests
druzyna sportowa
start learning
sports team
unickac zlych nawykow
start learning
stay away from bad habits
zwiazek uczniowski
start learning
student union
radio
start learning
the radio
kronika szkolna
start learning
yearbook

You must sign in to write a comment