wyrażanie opinii

 0    30 flashcards    fotymarzi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co sądzisz o
start learning
What do you think about
Jaka jest Twoja opinia na temat mundurków szkolnych?
start learning
What is your opinion on school uniforms?
Myślę, że fast food jest szkodliwy dla zdrowia.
start learning
I think that fast food is bad for your health.
to jest bardzo ważne, aby mieć przyjaciela.
start learning
it’s very important to have a friend.
Moim zdaniem powinno się palenia Zabronione
start learning
In my opinion smoking should be forbiden
osobićie uważam że uprawianie sportu jest dobre
start learning
Personally, I think that practicing sports is good
Jestem pewien, że komputery są niezbędne.
start learning
I am sure that computers are necessary.
Wydaje mi się, że to jest zbyt drogie
start learning
It seems to me that it’s too expensive
Jestem przeciwny
start learning
I’m against it
Absolutnie tak!
start learning
Absolutely!
Słusznie!
start learning
That’s right!
Oczywiście.
start learning
Certainly
Zgadzam się z opinią, że
start learning
I agree with the opinion that
Jestem tego samego zdania.
start learning
I am of the same opinion
Myślę, że to prawda
start learning
I don’t think that’s true
Nie sądzę. / Chyba nie.
start learning
I don’t think so
Mam inną opinię.
start learning
I have a different opinion.
Obawiam się, że nie zgadzam się z tobą (tutaj).
start learning
I’m afraid I don’t agree with you
Film był ciekawy, ale to było bardzo dawno
start learning
The film was interesting but it was very long
Zadanie było dość nudne.
start learning
The job was rather boring.
z drugiej strony, natomiast
start learning
On the other hand
Starsi ludzie lubią morzem, podczas gdy młodzi wolą górach.
start learning
Older people like the seaside while the young prefer the mountains.
Przede wszystkim
start learning
First of all
Po drugie
start learning
Secondly
w końcu, ostatecznie
start learning
Finally
Podsumowując
start learning
To sum up
trzymanie psa
start learning
keeping a dog
jest wiele kłopotów.
start learning
is a lot of trouble.
Na przykład
start learning
For example
Innym przykładem jest...
start learning
Another example is...

You must sign in to write a comment