0 Person likes this. Give a Like!

fotymarzi fotymarzi

I started using VocApp 2385 days ago. I have 161 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 75 lessons. The date of my last visit is 2017-07-27 18:11:13.

My interests

angielski, hobby

Flashcards created by me


acomodation
cechy charakteru
zakwaterowanie
multikurs
multikurs2
multikurs3
multikurs4
multikurs5
multikurs6
multikurs7
multikurs8
multikurs9
multikurs9
multikurs10
multikurs11
multikurs12
multikurs 1
multikurs 2
unit7
unit8
unit9
unit10
fiszki3 1
fiszki 3 2
fiszi 3 4
niergularne1
agsg
zwroty 8
zwroty 2
zwroty 3
zwroty 4
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja 1
Moja lekcja
zwroty3 lekcja1
zwroty3 lekcja2
lekcja 3
lekcja 4
czas przeszły
frazowe 2
lekcja 5
jeans
frazale 3 -
lekcja 6
1
2
multikurs
3
krótkie zwroty 5.1
frazowe 3
krotkie zwroty 5.2
krótkie zwroty 5.3
frazowe
Negocjacje 1
negocjace 2
opis obrazka
opis obrazka
relacjonowanie wydarzeń
udzielanie informacji
wyrażanie opinii
szkic
szkic 2
szkic 3
zaawansowany agnielski
matura kultura
turystyka
ZDROWIE
DOM
ROdzina
Turystyka 2
srodowisko

You must sign in to write a comment