udzielanie informacji

 0    63 flashcards    fotymarzi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy są jakieś wolne pokoje?
start learning
Are there any vacancies?
Potrzebuję
start learning
I need
Czy mogę dokonać rezerwacji
start learning
Can I book
Czy możesz polecić coś
start learning
Could you recommend something
Czy możesz dać mi jakieś rady?
start learning
Could you give me some advice?
Gdzie można kupić ...?
start learning
Where can I buy...?
Co należy zrobić?
start learning
What should I do?
Czy możesz mi powiedzieć,
start learning
Could you tell me
z kim powinienem porozmawiać?
start learning
who I should talk to?
jak działa ten ekspres do kawy?
start learning
how this coffee machine works?
Jeśli Maria jest w domu?
start learning
if Mary is at home?
Czy wiesz
start learning
Do you know
Chciałbym wiedzieć,
start learning
I would like to know
Chciałbym zapytać o...
start learning
I would like to ask about...
Chciałbym uzyskać informacje na temat...
start learning
I’d like to get some information on...
Czy to prawda przystanek na stacji kolejowej?
start learning
Is this the right stop for the railway station?
Gdzie jest wyjście?
start learning
Where is the exit?
Który tramwaj powinien podjąć, aby dostać się do ...?
start learning
Which tram should I take to get to ...?
Jak mogę dostać się do zamku królewskiego?
start learning
How can I get to the royal castle?
na którym przystanku powinienem wysiąść
start learning
At which stop do I need to get off
Ile to będzie kosztować?
start learning
How much does it cost?
Czy jest opłata?
start learning
Is there a fee?
Czy są jakieś zniżki dla uczniów
start learning
Are there any discounts for students
Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy za
start learning
Can I get a refund on
Jak długo to potrwa?
start learning
How long does it last?
Jak długo zajmie dotarcie do lotniska
start learning
How long does it take to get to the airport?
Jaki czas jest następny autobus?
start learning
What time is the next bus?
Jak często ona robi prace domowe?
start learning
How often does she do housework?
Należy spróbować ponownie.
start learning
You should try again.
Idź na spacer.
start learning
Go for a walk.
Odwiedź nową galerię sztuki.
start learning
Visit the new art gallery.
Spodoba ci się!
start learning
You’ll love it!
Lepiej weź płaszcz.
start learning
You’d better take a coat.
gdybym był tobą
start learning
If I were you
Polecam
start learning
I recommend
Zrobić to dwa razy razy dziennie.
start learning
Do it twice times a day.
Upewnij się, że
start learning
Make sure that
jedz Tramwajem lub autobusem.
start learning
Take a tram or bus.
wysiądź na trzecim przystanku.
start learning
Get off at the third stop.
Idź prosto przez około 600 metrów.
start learning
Go straight for about 600 metres.
Idź prosto aż do świateł
start learning
Go straight as far as the traffic lights.
potem przejdz przez park
start learning
Then walk across the park.
Skręć w lewo / prawo.
start learning
Turn left / right.
Słyszałeś?
start learning
Have you heard?
Miło mi poinformować, że wygrałeś
start learning
I’m pleased to inform you that you have won
Dzwonię, aby poinformować
start learning
I’m calling to let you know
Obawiam się, że mam złe wieści.
start learning
I’m afraid I have bad news.
Muszę natychmiast wyjechać.
start learning
I have to leave immediately.
Przykro mi, ale nie będzę w stanie
start learning
I’m sorry I won’t be able to
To świetna wiadomość!
start learning
That’s great news!
Gratulacje!
start learning
Congratulations!
Co za niespodzianka!
start learning
What a surprise!
Jakie to dziwne!
start learning
How strange!
Pech!
start learning
Bad luck!
Przykro mi to słyszeć.
start learning
I’m sorry to hear that.
Byłem (bardzo) zadowolony
start learning
I was (very) happy
o któej się spotkamy?
start learning
What time shall we meet?
Czy w najbliższą sobotę w porządku
start learning
Is next Saturday fine?
Możemy spotkać się jutro?
start learning
Could we meet tomorrow?
Co będziesz robił
start learning
What will you be doing
Nie robię nic
start learning
I’m not doing anything
Jestem bardzo zajęty, w tym dniu
start learning
I’m quite busy that day
Mam zamiar wyjechać we wtorek
start learning
I’m going to leave on Tuesday

You must sign in to write a comment