Wykładnia prawa

 0    18 flashcards    patrykbytko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Koncepcje wykładni prawa
start learning
1. Klasyfikacyjna koncepcja wykładni 2. Derywacyjna koncepcja wykładni
Klasyfikacyjna koncepcja wykładni prawa
start learning
Wykładnia pojawia się wówczas, gdy przepis jest niejasny.
Derywacyjna koncepcja wykładni prawa
start learning
Wykładni dokonuje się w każdym przypadku, gdy musimy ustalić znaczenie normy prawnej.
Podstawowe teorie wykładni prawa:
start learning
1. Teoria wykładni statycznych 2. Teoria wykładni dynamicznej 3. Teoria aktualnego ustawodawcy
Teoria wykładni statycznej
start learning
Próbujemy ustalić jakie znaczenie przepisowi nadał jego autor
Teoria wykładni dynamicznej
start learning
Próbujemy ustalić dzisiejsze znaczenie przepisu
Teoria aktualnego ustawodawcy
start learning
To teoria będąca odmianą teorii dynamicznej, ale dokonywanej jak gdyby przez wcielenie się w postać aktualnego prawodawcy.
Rodzaje wykładni prawa:
start learning
a) Wykładnia autentyczna: oficjalna i nieoficjalna b) Wykładnia legalna c) Wykładnia legalno-operatywna d) Wykładnia operatywna e) Wykładnia doktrynalna
Wykładnia autentyczna
start learning
To wykładnia dokonana przez tego, który dany przepis ustanowił
Wykładnia autentyczna oficjalna
start learning
Zawarta najczęściej w akcie prawnym, który dane przepisy ustanawia. Taka wykładnia jest wiążąca
Wykładnia autentyczna nieoficjalna
start learning
Dokumenty używane w procesie ustawodawczym, jakieś nieformalne wypowiedzi prawodawcy. Ta wykładnia nie jest wiążąca.
Wykładnia legalna
start learning
To wykładnia wykonywana przez konkretny, upoważniony do tego organ.
Wykładnia legalno-operatywna
start learning
Są to niektóre orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności te, w których Trybunał usuwa luki w prawie i pełni rolę zbliżoną do prawodawcy.
Wykładnia operatywna
start learning
To wykładnia organów stosujących prawo, przede wszystkim sędziów.
Wykładnia doktrynalna
start learning
Wykładnia doktrynalna jest dokonywana przez prawników, najczęściej naukowców. Nie ma ona mocy wiążącej, wskazuje jedynie, jak należy rozumieć dany tekst prawny.
Wykładnia językowa
start learning
tekst prawny rozpatrywany jest w aspekcie językowym
Wykładnia prawa
start learning
to zespół czynności zmierzających do ustalenia znaczenia i zakresu wyrażenia
Teoria subiektywna
start learning
w ustaleniu znaczenia przepisu decydującą rolę ma wola ustawodawcy

You must sign in to write a comment