Wróg czy przyjaciel 1

 0    10 flashcards    falkon6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wróg
Życie jest pełne przyjaciół i wrogów.
start learning
foe
Life is full of friends and foes.
wróg
Czas jest naszym największym wrogiem.
start learning
enemy
Time is our worst enemy.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
dziwny
w dziwny sposób
start learning
strange
in a strange way
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
start learning
small
There's a small tree growing in the garden.
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
start learning
learn
What are your learning habits?
przyjaciel / przyjaciółka
start learning
friend
pełny
Ulice były pełne ludzi.
start learning
full
The streets were full of people.
idzie
On chodzi do szkoły w Warszawie.
start learning
goes
He goes to school in Warsaw.
stworzenie
Stworzenia duże i małe uczą się bardzo szybko, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem.
start learning
creature
Creatures great and small learn very quickly who is a friend and who is an enemy.

You must sign in to write a comment