writing bank

 0    44 flashcards    olamikolowska1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy chciałbyś
start learning
would you like to?
Co powiesz na?
start learning
how about?
Przepraszam, że nie
start learning
I am sorry that I didn't
jedna z zalet/wad ... jest
start learning
One advantage / disadvantage of... is...
pewnego wieczoru
start learning
one evening
pamiętnego dnia
start learning
one memorable day
pierwsza rzecza ktora zrobilem, bylo
start learning
the first thing I did was
następnie on
start learning
he followed that by
Trudno uwierzyć, ale wtedy
start learning
it's hard to believe but then
to, co najbardziej pamiętam, to
start learning
what I remember most is
najważniejszym punktem mojego pobytu tam było
start learning
the highlight of my stay there was
zaczęliśmy od ... a potem poszliśmy
start learning
we started at... and then we went
potem / po
start learning
after
podczas gdy
start learning
while the
w trakcie
start learning
during
spędziliśmy trzy godziny
start learning
we spent three hours
wracaliśmy gdy
start learning
we were on our way back when
nigdy nie zgadniesz, kogo widzieliśmy
start learning
you'll never guess who we saw
Nigdy nie zgadniesz, co stało się później
start learning
you'll never guess what happened next
okazało sie wielkim sukcesem
start learning
was a great success
Szczególnie mi się podobało
start learning
i particulary enjoyed
Byłem naprawdę pod wrażeniem
start learning
I was really impressed by
kiedy tam dotarliśmy
start learning
when we got there
to jest ... blisko...
start learning
it's a ... near...
jest odrobine na odludziu ale
start learning
it's a bit isolated but
jest położony
start learning
it's situated
nie zmieniła się wiele
start learning
it hasn't changed much
Stan budynku jest przerażający
start learning
the state of the building is appalling
bardzo brakowalo mi...
start learning
I would really miss...
byłoby mi ciężko
start learning
I would find it hard to
Myślę o (planuje)
start learning
I am thinking about
Mam nadzieję
start learning
I am hoping to
Chcę
start learning
I want to
Myślę, że to wspaniałe miejsce
start learning
I think it's a great place
Byłem trochę rozczarowany...
start learning
I was a little disappointed with...
to, co mi sie podoba w ... to...
start learning
what I really like about ... is...
to co najbardziej lubię w ... to
start learning
the thing I most like about ... is
osoba, którą najbardziej podziwiam, to...
start learning
the person I admire most, is...
zdecydowanie uważam że
start learning
I definitely believe that
z mojego punktu widzenia
start learning
from my point of view
nie jest proste rozwiązanie tego problemu
start learning
there is no simple solution to the problem
jednym rozwiązaniem może być
start learning
one solution could be to
byliśmy bardzo rozczarowani...
start learning
we were very disappointed with...
Chciałbym ci pogratulować
start learning
I would like to congratulate you on

You must sign in to write a comment