Work (rozszerzenie)

 0    106 flashcards    daliasea
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projektowanie
start learning
design
oprogramowanie do projektowania
start learning
design software
redagowanie
start learning
editing
doradca zawodowy
start learning
employment adviser
grafik
start learning
graphic designer
dziennikarz
start learning
a journalist
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
kierownik
start learning
a manager
asystent biura
start learning
office assistant
nauczyciel w szkole podstawowej
start learning
primary school teacher
korekta
start learning
proofreading
dekarz
start learning
roofing specialist
dyrektor handlowy
start learning
sales executive
przedstawiciel handlowy
start learning
sales executive representative
sekretarka
start learning
a secretary
pracownik socjalny
start learning
social worker
programista
start learning
a software developer
realizator dźwięku
start learning
sound engineer
nauczyciel wspomagający
start learning
Special Educational Needs teacher
kasjer w supermarkecie
start learning
supermarket cashier
asystent zespołu
start learning
team assistant
pielęgniarka operacyjna
start learning
theatre nurse
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
twórca stron internetowych
start learning
web developer
pisać książki
start learning
write books
pisać programy
start learning
write software
stanowczy
start learning
assertive
pewny siebie
start learning
confident
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
osoba zatrudniona na umowę o dzieło/zlecenie
start learning
freelancer
pracowity
start learning
hard-working
wykwalifikowany
start learning
skilled
współpracownik
start learning
co-worker
stanowiący wyzwanie, wymagający
start learning
challenging
z wykorzystaniem komputera
start learning
computer-based
wymagający
start learning
demanding
ekscytujący
start learning
exciting
rozległy, obszerny
start learning
extensive
pracujący na umowę o dzieło/zlecenie
start learning
freelance
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly-skilled
motywujący
start learning
motivating
monotonny
start learning
repetitive
odpowiedzialny
start learning
responsible
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
posiadający własną firmę
start learning
self-employed
stresujący
start learning
Stressful
automotywacja
start learning
self-motivation
nieobecny
start learning
absent
konto
start learning
account
dyskryminacja ze względu na wiek
start learning
age discrimination
budynek
start learning
building
biznes, praca
start learning
business
szczeble kariery
start learning
career ladder
rozwój kariery
start learning
career progression
wychodzić z pracy odbijając kartę
start learning
clock out
klient
start learning
client
zlecać
start learning
commission
biurko komputerowe
start learning
computer desk
opłacalny, wydajny
start learning
cost-effective
kredyt
start learning
credit
ostateczny termin
start learning
deadline
wydatki
start learning
expenses
bezpośrednie spotkanie
start learning
face-to-face meeting
ruchomy czas pracy
start learning
flexi-time
słuchawki
start learning
headphones
podłączenie do internetu
start learning
Internet connection
satysfakcja z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
koszty utrzymania
start learning
living exepenses
przerwa na lunch
start learning
lunch break
zarząd
start learning
management
stałe godziny pracy
start learning
nine-to-five
biuro
start learning
an office
odłączyć komputer od sieci
start learning
go offline
podłączony do sieci
start learning
go online
papierkowa robota
start learning
paperwork
płaca i warunki zatrudnienia
start learning
pay and conditions
lista płac
start learning
payroll
osiągnięcia, wyniki
start learning
performance
dodatki do pensji
start learning
perks
fotokopiarka
start learning
Photocopier
budynek z przylegającym terenem
start learning
premises
awans
start learning
promotion
podwyżka
start learning
a rise /a raise
przejście na emeryturę
start learning
retirement
ekran
start learning
a screen
zmiany
start learning
shifts
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
rozwiązanie
start learning
a solution
personel
start learning
staff
stołówka pracownicz
start learning
staff canteen
przybory/materiały piśmienne
start learning
stationery
podatki
start learning
taxes
technologia
start learning
technology
praca zdalna
start learning
telecommuting
praca z domu
start learning
teleworking
napiwek
start learning
a tip
związek zawodowy
start learning
a trade union
podróżować służbowo
start learning
travel on business
pisać (na maszynie, komputerze)
start learning
type
praca wirtualna
start learning
Virtual working
magazyn
start learning
warehouse
znakomity pomysł
start learning
winning idea
pracować w domu
start learning
work from home
pracować zdalnie
start learning
work remotely
pracowa w systemie zmianowym
start learning
work shifts
stanowisko komputerowe
start learning
workstation

You must sign in to write a comment