właściwość, sole, zasady, kwasy

 0    110 flashcards    whisper81994
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Odróżnić x od y
start learning
to distinguish x from y
właściwości fizyczne / chemiczne
start learning
Physical / chemical properties
powodować zmiany
start learning
to cause changes
pomiędzy / wśród
start learning
among
zapach
start learning
odour
gęstość
start learning
density
rozpuszczać się w wodzie
start learning
solubility in water
punkt topnienia
start learning
melting point
punkt wrzenia
start learning
Boiling point
wyglad fizyczny
start learning
physical appearance
bezwonny
start learning
odorless
bez smaku
start learning
tasteless
dobry przewodnik ciepła i elektryczności
start learning
Good conductor of heat and electricity
jest przyciagany przez magnez
start learning
to be attracted by the magnet
w stanie stałym
start learning
in the solid state
umożliwić komuś coś
start learning
to enable sb to
rtęć
start learning
mercury
zaangażowanie / zawierają / dotyczą
start learning
to involve
reakcje chemiczne
start learning
chemical reactions
rozłożyć na substancje proste
start learning
decomposition into simple substances
benzyn
start learning
gasoline
w obecności tlenu
start learning
In the presence of oxygen
przejść zmianę
start learning
to undergo a change
być zmienionym na
start learning
to be converted into
dowodzi że
start learning
it proves that
łatwopalny / niepalny
start learning
Flammable / inflammable
rdzewieć
start learning
to rust
w wilgotnym powietrzu
start learning
In moist air
łączyć się z tlenem
start learning
to combine with oxygen
zawierać
start learning
to contain
kwaśny
start learning
sour
rozwiązać problem
start learning
to solve a problem
rozpuszczać substancje
start learning
to Dissolve a substances
nierozpuszczalne substancje
start learning
an Insoluble substances
roztwór / rozwiązanie
start learning
Solution
rozpuszczalnik
start learning
the solvent
rozpuszczalność
start learning
solubility
przeprowadzać eksperyment
start learning
to perform an experiment
substancja stała / płynna
start learning
Solid / liquid substance
tak więc / tym samym /w ten sposób
start learning
thus
sól kuchenna NaCl
start learning
sodium chloride
roztwór wodny
start learning
an aqueous solution
wzrastać proporcjonalnie
start learning
to increase proportionally
mniejsze ilości
start learning
in a smaller quantity
niemieszalne
start learning
immiscible
olej / ocet
start learning
Oil / vinegar
zmieszać dwie substancje
start learning
to Mix two substances
oddzielić od
start learning
to separate from
mieszalny
start learning
miscible
alkohol etylowy
start learning
ethyl alcohol
napój gazowany
start learning
a carbonated beverage
wodorotlenek sodu (NaOH)
start learning
Sodium hydroxide (NaOH)
mieć silną tendencję do
start learning
to Have a strong tendency to
dysocjować na jony
start learning
to Dissociate into ions
roztwór jonowy
start learning
an ion solution
wejsc / opuścić ciało
start learning
To enter / leave the body
uwalniać jony wodorowe
start learning
to liberate hydrogen ions
kwas chlorowodorowy / solny
start learning
Hydrochloric acid
kwas siarkowy
start learning
sulphuric acid
kwas azotowy
start learning
nitric acid
kwas fosforowy
start learning
phosphoric acid
kwas octowy
start learning
acetic acid
występować naturalnie
start learning
to occur naturally
kwas mrówkowy
start learning
formic acid
kwas cytrynowy
start learning
citric acid
główny
start learning
chief
kwas masłowy
start learning
butyric acid
zjełczałe masło
start learning
rancid butter
kwas mlekowy
start learning
lactic acid
skwaśniałe mleko
start learning
sour milk
papier lakmusowy
start learning
litmus paper
zabarwić się na różowo / czerwony
start learning
to turn pink / red
siła kwasu
start learning
strength of the acid
wkaźnik
start learning
an indicator
wykryć obecność
start learning
to detected the presence of
w stosunku 1:1
start learning
in a 1: 1 ratio
rodnik kwasowy
start learning
acid radical
gazowy wodór
start learning
gaseous hydrogen
trójtlenek siarki
start learning
sulphur trioxide
pięciotlenek fosforu
start learning
phosphorus pentoxide
być zastąpionym przez metal
start learning
to be replaced by a metal
reagować z zasadami tworząc sole
start learning
to react with bases to from salts
przemysł farmaceutyczny
start learning
the pharmaceutical industry
kwas acetylosalicylowy
start learning
acetylosalicylic acid
maści
start learning
ointments
wodorotlenek sodu
start learning
Sodium hydroxide
wodorotlenek potasu
start learning
potassium hydroxide
wodorotlenek amonu
start learning
ammonium hydroxide
wodorotlenek wapnia
start learning
calcium hydroxide
wapno gaszone
start learning
lime water
wodorotlenek baru
start learning
barium hydroxide
gorzki smak
start learning
bitter taste
zmienia kolor papierka lak. na niebieski
start learning
to turn litmus paper blue
czysty
start learning
pure
bardzo silna reakcja
start learning
a vigorous reaction
przeprowadzić reakcję z dużą ostrożnością
start learning
to carry out a reaction with great care
wybuch
start learning
an explosion
metale alkaliczne
start learning
alkali metals
zatem, stąd też
start learning
therefore
roztwory zasadowe
start learning
basic solutions
alkaiczne roztwory
start learning
Alkaline solutions
substancja obojętna
start learning
a neutral substance
zneutralizować siebie nawzajem
start learning
to neutralize each other
wyrównać liczbę
start learning
to equal the number of
otrzymać, uzyskać
start learning
obtain
NaCo3
start learning
saodium carbonate
NaNO3
start learning
sodium nitrate
NaPO4
start learning
sodium phosphate
NaSO4
start learning
sodium sulphate
substancja rozpuszczona
start learning
solute

You must sign in to write a comment