what has China learned

 0    81 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
began to emerge from
start learning
Zaczął się wyłaniać
goverment officials and scholars
start learning
Urzędnicy i uczeni
fall far behind
start learning
byc daleko w tyle
experienced sustained economic boom
start learning
Doświadczony trwały boom gospodarczy
seemed poised to
start learning
Wydawało się gotowe
wrest away
start learning
Wygrać
under the inspired
start learning
Pod inspiracją
nascent industrial powerhouse
start learning
Nowojorskiej elektrociepłowni
embarrassingly
start learning
żenująco
verge of becoming
start learning
Skraju zostania
developmental achievement
start learning
Osiągnięcia rozwojowe
significance and uniqueness
start learning
Znaczenie i niepowtarzalność
still insufficiently appreciated
start learning
wciąż niewystarczająco doceniony
rare feat
start learning
Rzadki feat
peripherial country
start learning
Krajem peryferyjnym
presumably benefited from spillover effect
start learning
Przypuszczalnie korzystał z efektu rozsypywania
proximity
start learning
bliskość
what accounts for the unique succes
start learning
Co stanowi unikalny sukces
one persuasive explanation
start learning
Jedno perswazyjne wyjaśnienie
a term coined by
start learning
Termin stworzony przez
model have three pillars
start learning
Model ma trzy filary
land to the tiller
start learning
Ziemia do sternika
tenant farmers
start learning
Najemnicy
surplus
start learning
nadwyżka
the resources thus captured provided
start learning
Zasoby udostępnione w ten sposób
export-oriented manufacturing
start learning
Produkcja zorientowana na eksport
output
start learning
produkcja
undertake a process
start learning
Podjąć proces
paid for in scarce hard currency
start learning
Zapłacona za rzadką twardą walutą
compete with producers
start learning
Rywalizować z producentami
cannot benefit from market rules rigged in your favor
start learning
Nie mogą korzystać z zasad rynkowych wprowadzonych na korzyść
outright theft of intellectual propertiy
start learning
Całkowita kradzież intelektualnej własności
producers who rely mainly on
start learning
Producentów, którzy polegają głównie na
have incentive to invest in technology
start learning
Mają motywację do inwestowania w technologię
rigged in your favor
start learning
Ustawiony na twoją korzyść
living off interest income
start learning
Żyjąc z dochodów z odsetek
subsidize borrowing fund
start learning
Subwencjonować fundusz pożyczkowy
a tightly managed
start learning
Ściśle zarządzany
typically
start learning
zwykle
to compel profits to be reinvested
start learning
Do zmuszenia do reinwestowania zysków
followed the script halfheartedly
start learning
Za scenariuszem wpatrywał się
self interested
start learning
Zainteresowany
which in turn drew inspiration
start learning
Co z kolei wzbudziło inspirację
subsequent discussions of
start learning
Kolejne dyskusje na temat
aggressively promoting export
start learning
Agresywnie promujący export
it is worth considering two important ways
start learning
Warto rozważyć dwa ważne sposoby
rely far more heavily on
start learning
Opierać się znacznie mocniej
spearheaded
start learning
na czele
heritage site
start learning
dziedzictwa UNESCO
as noted above
start learning
jak wspomniano wyżej
outsized influence on
start learning
Nadmierny wpływ na
virtually without legal
start learning
Praktycznie bez prawa
extensive use of
start learning
Szerokie zastosowanie
the establishment of special zone
start learning
Ustanowienie specjalnej strefy
to lure joining to foreign companies
start learning
zwabić do firm zagranicznych
in the preceding decade
start learning
W poprzedniej dekadzie
one of enduring impacts
start learning
Jeden trwały wpływ
nearly half of export
start learning
Prawie połowa eksportu
renting out vast army
start learning
Wynajmując ogromną armię
in aftermath
start learning
W następstwie
backwardness
start learning
zacofanie
availability of product
start learning
dostępność produktu
to gain access to
start learning
Aby uzyskać dostęp do
they didn't permit substancial product
start learning
Nie dopuściły do ​​uzyskania produktu zastępczego
immense program
start learning
Ogromny program
essentially unfettered access to
start learning
Zasadniczo nieograniczony dostęp do
continously upgrade their technological base
start learning
Ciągle modernizują swoją technologiczną bazę
alignment of convenience
start learning
Wyrównanie wygody
kind of privileges
start learning
Rodzaj przywilejów
industrial takeoff
start learning
Przemysłowy start
barely conceivable
start learning
Prawie nie do pomyślenia
lucrative opportunity
start learning
Lukratywna możliwość
along with all its various consequence
start learning
Wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami
development occurred within an entirely different geopolitical
start learning
Rozwój miał miejsce w zupełnie innym geopolitycznym układzie
continues to exert a strong influence
start learning
Nadal wywiera silny wpływ
inevitably compelled to adopt
start learning
Nieuchronnie zmuszony do przyjęcia
to align as fully as possible
start learning
Do wyrównywania w jak największym stopniu
I can discern no difference between the two policies
start learning
Nie mogę dostrzec różnicę między tymi dwoma politykami
bear in mind that
start learning
pamiętać, że
guided to be sure by certain board aim and principles
start learning
Kierując się pewnymi celami i zasadami płyty
preordained path
start learning
Wstępna ścieżka

You must sign in to write a comment