voices 4 unit 5

 0    84 flashcards    nioczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztucznie, w sztuczny sposób
start learning
artificially artificially
bariera, zapora
start learning
barrier
zakopywać
start learning
bury
nowotwór
start learning
cancer
bydło
start learning
cattle
komórka
start learning
cell
zmiana klimatu
start learning
climate change
klonowanie
start learning
Cloning
region nadmorski
start learning
coastal region
linia brzegowa
start learning
coastline
pokrywać się
start learning
coincide
wspólne ogrody działkowe
start learning
community garden
mieć wpływ na coś, przyczyniać się do czegoć
start learning
contribute
lekarstwo
start learning
cure
szkoda uszkodzenie
start learning
damage
uszkodzić zniszczyć
start learning
damage
zgniły, zbutwiały
start learning
decayed
demonstrować
start learning
demonstrate
demonstracja, manifestecja
start learning
demonstration
dziecko, które w wyniku inżynierii genetycznej ma określone cechy
start learning
designer baby
unicestwić, zniszczyć
start learning
destroy
zniszczenie
start learning
destruction
rozwijać się, skonstruować
start learning
develop
rozwój
start learning
development
susza
start learning
drought
pojazd napędzany energią elektryczną
start learning
electric vehicle
zagrożony gatunek
start learning
endangered species
w końcu, ostatecznie
start learning
eventually
wymarły
start learning
extinct
klęska głodu
start learning
famine
ekipa filmowa
start learning
film crew
powódź
start learning
flood
wylewać, zalewać
start learning
flood
smakosz
start learning
foodie
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
freeganin
start learning
freegan
gaz ziemny
start learning
gas
inżynieria genetyczna
start learning
genetic engineering
dieta odchudzająca o niskim indeksie glikemicznym (ograniczająca spożycie węglow
start learning
GI diet
globalne ocieplenie
start learning
global warming
żywność genetycznie zmodyfikowana
start learning
GM (genetically modified food)
zmierzać wprost do
start learning
head straight for
bezdomny
start learning
homeless
bliźnięta jednojajowe
start learning
identical twins
poprawiać
start learning
improve
poprawa
start learning
inprovement
coraz bardziej, coraz więcej
start learning
increasingly
nawadniać
start learning
irrigate
metka
start learning
label
wysypisko śmieci
start learning
landfill site
charakterystyczny obiekt
start learning
landmark
płyn
start learning
liquid
choroba wściekłych krów
start learning
mad cow disease
topić się
start learning
melt
energia atomowa (nuklearna)
start learning
nuclear power
odpady radioaktywne
start learning
nuclear waste
uzyskiwać
start learning
obtain
ropa naftowa
start learning
oil
tankowiec, zbiornikowiec
start learning
oil tanker
zanieczyszczać
start learning
pollute
zanieczyszczenie
start learning
pollution
chronić
start learning
protect
ochrona
start learning
protection
przetwarzać surowce wtórne
start learning
recycle
odzyskiwanie surowców wtórnych
start learning
recycling
premiera filmowa
start learning
release
energia odnawialna
start learning
renewable energy
powielanie, reprodukcja, rozmnażanie
start learning
reproduction
śmietnik
start learning
rubbish bin
kończyć się, wyczerpać
start learning
run out
data ważności
start learning
sell-by date
energia słoneczna
start learning
solar energy
stały
start learning
solid
zanurzać się
start learning
submerge
przetrwanie
start learning
survival
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
fala pływu
start learning
tidal wave
waganin
start learning
vegan
wegetarianin
start learning
Vegetarian
marnotrastwo, odpadki
start learning
waste
marnować
start learning
waste
pistolet na wodę
start learning
water pistol
studnia
start learning
well
energia/siła wiatru
start learning
wind power

You must sign in to write a comment