Vocabulary Bank #4 - Work

 0    175 flashcards    Matir98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy/-a
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
architect
piekarz
start learning
baker
kosmetyczka
start learning
beautician
budowlaniec
start learning
builder
cieśla
start learning
carpenter
kasjer/-ka
start learning
cashier
mistrz kucharski, szef kuchni
start learning
chef
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
sprzątacz/-ka
start learning
cleaner
programista/programistka
start learning
computer programmer
deweloper
start learning
developer
instruktor jazdy
start learning
driving instructor
śmieciarz
start learning
dustman
elektryk
start learning
electrician
agent/-ka nieruchomości
start learning
estate agent
pracownik szczebla kierowniczego
start learning
executive
rolnik
start learning
farmer
projektant/-ka mody
start learning
fashion designer
strażak
start learning
firefighter
ogrodnik
start learning
gardener
fryzjer/-ka
start learning
hairdresser
recepcjonista/recepcjonistka w hotelu
start learning
hotel receptionist
agent ubezpieczeniowy / agentka ubezpieczeniowa
start learning
insurance agent
projektant/-ka wnętrz
start learning
interior decorator
tłumacz/-ka (języka mówionego)
start learning
interpreter
dziennikarz/dziennikarka
start learning
journalist
robotnik
start learning
labourer
prawnik/prawniczka
start learning
lawyer
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
mechanik
start learning
mechanic
górnik
start learning
miner
kustosz muzeum
start learning
museum curator
muzyk
start learning
musician
sanitariusz/-ka
start learning
paramedic
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
policjant/-ka
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
listonosz/-ka
start learning
postman
prywatny detektyw
start learning
private investigator
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
naukowiec
start learning
scientist
ochroniarz (normalna praca)
start learning
security guard
sprzedawca/sprzedawczyni
start learning
shop assistant
pracownik opieki społecznej
start learning
social worker
żołnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
surgeon
nauczyciel/-ka
start learning
teacher
kontroler/-ka biletów
start learning
ticket inspector
funkcjonariusz kontrolujący prawidłowość parkowania
start learning
traffic warden
tłumacz/-ka
start learning
translator
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
przedsiębiorca pogrzebowy
start learning
undertaker
ochroniarz (dziwna praca)
start learning
bodyguard
hodowca choinek
start learning
Christmas tree grower
projektant smaków
start learning
flavour designer
kontroler jakości mebli
start learning
furniture tester
nurek wyławiający piłki golfowe, które wpadły do zbiorników wodnych
start learning
golf ball diver
osoba, która użycza swoich rąk do fotografii artystycznej, fotografii mody i reklamy
start learning
hand model
osoba stojąca nieruchomo, przeważnie na rynku czy placu, udająca posąg
start learning
human statue
osoba wyręczająca innych w codziennych obowiązkach
start learning
life manager
asystent/-ka iluzjonisty
start learning
magician's assistant
osoba badająca poziom obsługi klientów, robiąc zakupy w danym sklepie, a następnie opisując szczegółowo przebieg transakcji
start learning
mystery shopper
psycholog zwierzęcy, zoopsycholog
start learning
pet psychologist
osoba opiekująca się zwierzętami domowymi
start learning
pet sitter
osoba nosząca transparenty lub plakaty reklamowe
start learning
placard carrier
twórca figur woskowych
start learning
wax figure maker
nudny
start learning
boring
w pełnym wymiarze godzin, na pełny etat
start learning
full-time
fizyczny, ręczny, manualny
start learning
manual
nudny, nieciekawy (o pracy)
start learning
menial
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
źle opłacany
start learning
poorly-paid
sezonowy
start learning
seasonal
stresujący
start learning
stressful
tymczasowy
start learning
temporary
dobrze płatny
start learning
well-paid
odważny
start learning
brave
komunikatywny
start learning
communicative
twórczy
start learning
creative
łatwy w obejściu
start learning
easygoing
wydajny
start learning
efficient
mający dobre relacje z ludźmi
start learning
good with people
pracowity
start learning
hardworking
o wysokiej motywacji
start learning
highly-motivated
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
o dużej wiedzy
start learning
knowledgeable
posiadający dar przekonywania
start learning
persuasive
godny zaufania
start learning
reliable
ubiegający się o pracę, kandydat
start learning
applicant
podanie
start learning
application
kandydat
start learning
candidate
umowa
start learning
contract
list motywacyjny
start learning
cover letter
CV, życiorys zawodowy
start learning
CV
zdobywać doświadczenie
start learning
gain experience
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
anons prasowy z ofertą pracy
start learning
job advert
podanie o pracę
start learning
job application
doświadczenie zawodowe
start learning
previous experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
zakwalifikować jako, uznać za
start learning
qualify as
prowadzić rekrutację
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
szkolenie pracownicze
start learning
training session
wolne stanowisko pracy
start learning
vacancy
przyjąć ofertę pracy
start learning
accept a job offer
złożyć podanie o pracę
start learning
apply for a job
czytać oferty pracy
start learning
read job adverts
podpisać umowę
start learning
sign a contract
rozpocząć pracę
start learning
start work
premia, dodatek
start learning
bonus
szef
start learning
boss
kariera zawodowa
start learning
career
przepisowy strój
start learning
dress code
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
dochód
start learning
income
podwyżka
start learning
pay rise
stanowisko
start learning
position
awansować
start learning
promote
awans
start learning
promotion
wysokie zarobki
start learning
high salary
pracujący na własny rachunek
start learning
self-employed
koszty podróży
start learning
travel expenses
zarobki, płaca
start learning
wage
warunki pracy
start learning
working conditions
zdolny do wykonywania pracy fizycznej
start learning
able to do manual work
dotrzymujący terminów
start learning
able to meet deadlines
być zatrudnionym tymczasowo
start learning
be employed on a temporary basis
zgadzać się z kimś, być w porozumieniu
start learning
be in agreement
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge of sth
być na chorobowym
start learning
be off sick
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
otrzymać awans
start learning
get promoted
być odpowiedzialnym za
start learning
be responsible for
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
żyć z
start learning
do sth for a living
zarabiać na życie
start learning
earn a living
utworzyć związek zawodowy
start learning
form a union
strajkować
start learning
go on strike
mieć zdolności organizacyjne
start learning
have organisational skills
zdobywać doświadczenie w trakcie wykonywania pracy
start learning
learn on the job
zarabiać na życie, utrzymywać się
start learning
make a living
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
za godzinę (np. 5 funtów za godzinę)
start learning
per hour
prowadzić biznes
start learning
run a business
rozpocząć karierę w danej dziedzinie (w czymś)
start learning
start a career in sth
pracować na nocną zmianę
start learning
work a night shift
mieć ruchomy czas pracy
start learning
work flexitime
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
pracować pod presją
start learning
work under pressure
zostać zwolnionym z pracy
start learning
be fired
zostać zwolnionym w wyniku redukcji etatów
start learning
be made redundant
być bezrobotnym
start learning
be out of work
emerytura, renta
start learning
pension
zrezygnować z pracy, złożyć wypowiedzenie
start learning
quit
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytura, przejście na emeryturę
start learning
retirement
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
zajmować się skargami
start learning
deal with complaints
odejść z pracy (inaczej: poddać się)
start learning
give up
wręczyć wypowiedzenie
start learning
hand in your resignation
szukać pracy
start learning
look for a job
wysłać coś
start learning
send sth off
założyć firmę
start learning
set up a business
wziąć dzień wolnego
start learning
take a day off
przejąć firmę
start learning
take over a business
odrzucić ofertę
start learning
turn down an offer
pracować nad czymś
start learning
work on sth

You must sign in to write a comment