very first lessons

 0    77 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wspólne np cechy, zainteresowania
start learning
common traits, features, interests
niebezpieczeństwo
start learning
danger
podjąć ryzyko
start learning
take a risk
pożyczać od kogoś
start learning
borrow from someone
pożyczać komuś
start learning
lend somebody
rozszerzony poziom
start learning
extended level
Czy chciałeś...?
start learning
Did you want to ...?
sierociniec
start learning
orphanage
prowadzić do
start learning
lead to
stąd słówko 'leader'
Smoking leads to cancer. All roads lead to Roma.
jedynak
start learning
an only child
robić zdjęcia
start learning
take photos
filmoznastwo
start learning
film study
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
odpowiedzialny przed kimś
start learning
responsible to (director, boss, parents)
Zamierzam...
start learning
I'm going to...
sztuczna kończyna
start learning
artificial limb
sztuczna inteligencja
start learning
Artificial Intelligence
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
wybrzeże
start learning
seaside
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
kupiłam
start learning
I bought
nauczyłam kogoś
start learning
I taught someone
Przyniosłam
start learning
I brought
Złapałam
start learning
I caught
pomyślałam
start learning
I thought
dać komuś do myślenia
start learning
give somebody food for thought
myśli
start learning
thoughts
przemysł filmowy
start learning
film industry
jestem zainteresowany
start learning
I'm interested in...
Nie jestem zainteresowana...
start learning
I'm not interested (in)...
zawody, współzawodnictwo, konkurencja
start learning
competition,
rywalizować z kimś
start learning
compete with...
dostać stypendium
start learning
get a scholarship
z góry dziękuję
start learning
thank you in advance
czy zostało jeszcze coś do jedzenia?
start learning
is there anything left to eat?
doceniam twoją pomoc
start learning
I appreciate your help
spotkanie (oficjalnie)
start learning
appointment
dostać awans (być awansowanym)
start learning
get a promotion
wyrzucony ze szkoły
start learning
expelled from school
zwolniony z pracy
start learning
laid off / fired
zaraz będzie padać!
start learning
it is going to rain
wahać się
start learning
hesitate
jestem chętna do współpracy
start learning
I am willing to cooperate/ I am eager to cooperate
spontanicznie
start learning
spontaneously
dobry duch:)
start learning
good spirit:)
mieć wątpliwości
start learning
have doubts
zniżki dla dzieci
start learning
discount for children
sprzedawać
start learning
sell
rozmowa o pracę
start learning
job interview
zadowolony z
start learning
satisfied with
znudzony
start learning
bored
zainteresowany
start learning
interested
warsztaty np filmowe
start learning
workshops such as film
wyciągać wnioski z
start learning
draw conclusions from
rozszerzony poziom
start learning
extended level
nagroda za
start learning
reward for
konkurs
start learning
competition
ukrywać
start learning
hide - hid - hidden
tułów
start learning
trunk
leżeć na plaży, łóżku
start learning
lie on the beach, lie on the bed
zniknąć bez śladu
start learning
vanish without trace
iść na spacer
start learning
go for a walk
otyły
start learning
obese
otyłość
start learning
obesity
oszczędności
start learning
savings
prognoza pogody
start learning
weather forecast
postanowienie np noworoczne
start learning
resolution / New Year's resolution
zapisać się na kurs
start learning
enroll in a course
zemdleć
start learning
faint
nie muszę
start learning
I don't have to
rzeźba
start learning
sculpture
przyjęcie ślubne
start learning
wedding reception
wystawa
start learning
exhibition
dodatkowe lekcje
start learning
Additional lessons
marka
start learning
brand
rozmiar
start learning
size
pewny siebie
start learning
self-confident

You must sign in to write a comment