unit4 bednarska

 0    193 flashcards    gremlan070
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
aktorka/aktor
start learning
actress / actor
architekt
start learning
architect
piekarz
start learning
baker
urzędnik bankowy
start learning
bank clerk
dyrektor banku
start learning
bank manager
biznesman
start learning
businessman
kasjer
start learning
cashier
aptekarz/chemik
start learning
chemist
urzędnik
start learning
clerk
informatyk
start learning
IT specialist
programista
start learning
computer programmer
kucharz
start learning
cook
dentysta
start learning
dentist
dyrektor/reżyser
start learning
Director
lekarz
start learning
doctor
kierowca
start learning
driver
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
agent nieruchomości
start learning
estate agent
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
dyrektor do spraw finansowych
start learning
financial director
strażak
start learning
firefighter
rybak
start learning
fisherman
stewardesa
start learning
flight attendant
fryzjer damski
start learning
hairdresser
agent ubezpieczeń
start learning
insurance agent
dziennikarz
start learning
journalist
sędzia
start learning
judge
prawnik
start learning
lawyer
dyrektor/menadżer/kierownik
start learning
manager
mechanik samochodowy
start learning
mechanic
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
optyk
start learning
optician
fotograf
start learning
photographer
oficer policji
start learning
police officer
listonosz
start learning
postman
ksiądz
start learning
priest
recepcjonista
start learning
receptionist
dyrektor do spraw sprzedaży
start learning
sales manager
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
ekspedient
start learning
salesman
sprzedawca
start learning
shop assistant
sekretarz
start learning
secretary
chirurg
start learning
surgeon
kontroler biletów
start learning
ticket inspector
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
weterynarz
start learning
vet
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
praca bez perspektyw
start learning
a dead-end job
praca w pełnym/niepełnym wymiarze godzin
start learning
a full-time/part-time job
praca wakacyjna
start learning
a holiday job
dobrze płatna praca
start learning
well-paid job
praca z perspektywami
start learning
a job with a future
nisko płatna praca
start learning
a low-paid job
źle płatna praca
start learning
a badly-paid job
praca stała
start learning
a steady job
praca tymczasowa
start learning
a temporary job
praca dodatkowa
start learning
an extra job
praca sezonowa
start learning
seasonal work
stresująca
start learning
stressful
fizyczna
start learning
Physical
umysłowa
start learning
mental
niebezpieczna
start learning
dangerous
mecząca
start learning
tiring
wyczerpująca
start learning
back-breaking
monotonna
start learning
monotonous
idealna
start learning
ideal
przynosząca zadowolenie
start learning
satisfying
odpowiedzialna
start learning
responsible
intratna
start learning
profitable
nudna
start learning
boring
ciekawa
start learning
interesting
fascynująca
start learning
fascinating
trudna
start learning
difficult
wymagająca pełnych kwalifikacji
start learning
skilled
wymagająca niepełnych kwalifikacji
start learning
semi-skilled
niewymagająca kwalifikacji
start learning
unskilled
czasochłonna
start learning
time-consuming
odwołać spotkanie
start learning
cancel an appointment
wykonywać pracę urzędniczą
start learning
do clerical work
wykonywać pracę biurową
start learning
do office work
zarzadzam dziesięcioma osobami
start learning
I'm in charge of ten other people
to nie wchodzi w zakres moich obowiązków
start learning
it's not my responsibility
umówić na spotkanie
start learning
make an appointment
do moich obowiązków należy pisanie listów
start learning
my duties include typing letters
przygotować dokumenty
start learning
prepare documents
zarządzać firmą
start learning
run a company
wysłac faksy
start learning
send faxes
osoba odpowiedzialna za coś
start learning
the person in charge of sth
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
ubiegać się o pracę na stanowisku
start learning
apply for the post of
być zatrudniony/bezrobotnym
start learning
be (un)employed
dostać trzymiesięczne wypowiedzenie
start learning
be given three-month's notice
dostać wypowiedzenie
start learning
get notice
być na zasiłku
start learning
be on the dole
nie mieć pracy
start learning
be out of a job
być zatrudniony na stałe/czasowo
start learning
be permanently/temporarily employed
premia
start learning
bonus
zmienić pracę
start learning
change a job
samochód służbowy
start learning
company car
zmiana dzienna/nocna
start learning
day / night shift
zwolnić/wyrzucić kogoś
start learning
dismiss/fire sb
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
worker
pracodawca
start learning
employer
biuro pośrednictwa pracy
start learning
employment centre
umowa o pracę
start learning
employment contract
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
dostać pracę
start learning
get a job
stracic prace
start learning
lose job
porzucić pracę
start learning
give up a job
zrezygnować z pracy
start learning
resign from a job
dostać prowizje
start learning
get a commission
zatrudnić się jako
start learning
get a job as a
dostać podwyżke
start learning
get a pay rise
dostać awans
start learning
get promoted
zostać wyrzucony z pracy
start learning
get the sack
dostać zasiłek dla bezrobotnych
start learning
get unemployment benefit
mieć pracę
start learning
have a job
szukać pracy
start learning
look for a job
zwolnić kogoś(z powodu redukcji etatow)
start learning
make sb redundant
dodatkowe świadczenie/bonusy za prace
start learning
perks of the job
miejsce zatrudnienia
start learning
place of employment
zakład pracy
start learning
workplace
prowadzić własną firmę
start learning
run one's own business
pracuję na własny rachunek
start learning
self-employed
podpisać umowę
start learning
sign a contract
zaczynać/kończyć pracę o
start learning
start / finish work at
bezrobocie
start learning
unemployment
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
mieć nienormowany czas pracy
start learning
work flexitime
pracować na zmiany
start learning
work in shifts
godziny pracy
start learning
working hours
zaangażowany/oddany
start learning
committed
kompetentny
start learning
competent
wykwalifikowany
start learning
qualified
sumienny
start learning
conscientious
oddany
start learning
devoted
(nie)doświadczony
start learning
(in) experienced
dokładny
start learning
precise
zaradny/pomysłowy
start learning
resourceful
szanowany
start learning
respected
zakres obowiązków
start learning
a job description
list motywacyjny
start learning
a letter of application
warunki zatrudnienia
start learning
terms of employment
zastąpić kogoś
start learning
cover for sb
życiorys
start learning
curriculum vitae
trudne warunki pracy
start learning
difficult working conditions
prowadzić interesy z kimś
start learning
do business with sb
wykonać pracę
start learning
do the job
pracować społecznie
start learning
do voluntary work
zarabiać na życię
start learning
make a living
wypełnić formularz podania
start learning
fill in an application form
zdobywać doświadczenie
start learning
gain experience
iść na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
go for an interview
mieć dzień wolny od pracy
start learning
have a day off
mieć poczucie odpowiedzialności
start learning
have a sense of responsibilty
mieć wypadek w pracy
start learning
have an accident at work
nie mieć doświadczenia zawodowego
start learning
have no work experience
zamierza zostać prawnikiem
start learning
He is going to become a lawyer
wypełnia swoje obowiązki z poświęceniem
start learning
he performs his duties with devotion
powiedział żeby powiedzieć że jest chory
start learning
He phoned in sick
ile według ciebie zarabia
start learning
what do you think she makes
zarabiam 300 funtów tygodniowo
start learning
I make 300 pounds a week
pracuję aby zarobić na mieszkanie
start learning
I'm working to get enough money to buy a flat
latem pracował dorywczo przy zbiorze truskawek
start learning
in summer he did casual work picking strawberries
podatek od wynagrodzenia
start learning
income tax
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
tworzenie nowych miejsc pracy
start learning
job creation
rynek pracy
start learning
labour market
utrzymać się z pensji/emerytury
start learning
live off one's salary / pension
pensja
start learning
pay
renta/emerytura
start learning
pension
kwalifikacje
start learning
qualifications
nadawać się/ zdobywać kwalifikacje
start learning
qualify
przekwalifikować się na
start learning
retrain as
wynagrodzenie. miesieczne za prace biurowa
start learning
salary
utrzymać rodzinę
start learning
support a family
wziać urlop
start learning
take a holiday
być na urlopie
start learning
be on leave
zarobki są tu dobre
start learning
the pay is good here
szkolenie/ kurs
start learning
training course
wynagrodzenie tygodniowe za prace fizyczna
start learning
wages
pracować w godzinach nad liczbowych
start learning
work overtime
jakie jest wynagrodzenie
start learning
what's the pay like
pracować w reklamie
start learning
work in advertising
pracoholik
start learning
workaholic
kolega z pracy
start learning
workmate
koleżanka z pracy
start learning
colleague from work

You must sign in to write a comment