unit 5,6 kl.7

 0    133 flashcards    VitAr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbierać pieniądze
start learning
collect money
uczestniczyć w sponsorowanym pływaniu
start learning
do a sponsored swim
urządzać grilla
start learning
have a barbecue
organizować kiermasz dobroczynny
start learning
have a bring and buy sale
nagrywać płytę na cele charytatywne
start learning
make a charity CD
organizować wyprzedaż rzeczy używanych
start learning
organize a jumble sale
sprzedawać znaczki/plakietki
start learning
sell badges
sprzedawać ciasta
start learning
sell cakes
sprzedawać losy na loterię
start learning
sell raffle tickets
myć samochody
start learning
wash cars
wykonywać pracę charytatywną
start learning
do charity work
wykonywać ćwiczenia
start learning
do exercise
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
nic nie robić
start learning
do nothing
wyświadczyć komuś przysługę
start learning
do someone a favour
robić co w twojej mocy
start learning
do your best
podejmować decyzję
start learning
make a decision
popełnnić błąd
start learning
make a mistake
zaprzyjaźnić się
start learning
make friends
zarabiać pieniądze
start learning
make money
uszczęśliwić kogoś
start learning
make someone happy
rozśmieszać kogoś
start learning
make someone laugh
podziwiać
start learning
admire
pozwolić/zezwolić
start learning
allow
coroczne wydarzenie
start learning
annual event
zespół
start learning
band
grill
start learning
barbecue
prowadzić kampanię
start learning
campaign
sklep z rzeczami używanymi (którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne)
start learning
charity shop
zawody
start learning
competition
pewność siebie
start learning
confidence
budowa
start learning
construction
inwencja, kreatywność
start learning
creativity
występować w obronie praw dzieci
start learning
defend children's rights
brudny
start learning
dirty
przekazywać, ofiarować
start learning
donate
pedagog, wychowawca
start learning
educator
zagrożone gatunki zwierząt
start learning
endangered animals
założyć, utworzyć
start learning
establish
obiekty, infrastruktura
start learning
facilities
skupiać się na czymś
start learning
focus on
fundusze
start learning
funds
bohater
start learning
hero
bohaterka
start learning
heroine
domowe jedzenie
start learning
home-made food
poprawiać
start learning
improve
opiekować się
start learning
look after
lekarstwo
start learning
medicine
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
zauważyć, zdać sobie sprawę
start learning
notice
sierociniec
start learning
orphanage
pełen pasji
start learning
passionate
biedny
start learning
poor
więzienie
start learning
prison
zbierać pieniądze
start learning
raise money
prawdziwy, rzeczywisty
start learning
real-life
uchodźca
start learning
refugee
przypominać
start learning
remind
ocalić, ratować
start learning
rescue
odpowiedzieć, zareagować
start learning
respond
jeździć konno
start learning
ride a horse
święty
start learning
saint
schronienie
start learning
shelter
pracownik socjalny
start learning
social worker
sponsor
start learning
sponsor
turniej sportowy
start learning
sports tournament
uderzyć (o katastrofie)
start learning
strike
odnoszący sukcesy
start learning
successful
wspierać
start learning
support
tajfun
start learning
typhoon
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
głosować na (coś/kogoś)
start learning
vote for
ostrzegać
start learning
warn
bogaty
start learning
wealthy
przybywać
start learning
arrive
kupować przewodnik
start learning
buy a guidebook
kupować pamiątki
start learning
buy souvenirs
wracać do domu
start learning
come back home
wysiadać z pociągu
start learning
get off the train
wsiadać do pociągu
start learning
get on the train
mieć przygody
start learning
have adventures
spotykać ludzi
start learning
meet people
pakować walizkę
start learning
pack a suitcase
planować wycieczkę
start learning
plan a trip
wysyłać pocztówki
start learning
send postcards
wyruszać (w podróż)
start learning
set off
niezwykły, wyjątkowy
start learning
amazing
okropny
start learning
awful
gorący, wrzący
start learning
boiling
zachwycony
start learning
delighted
ogromny
start learning
enermous
wyczerpany
start learning
exhausted
mroźny
start learning
freezing
przerażający
start learning
terrifying
maleńki
start learning
tiny
starożytni
start learning
ancient
zarezerwować lot
start learning
book a flight
przesiadać się do innego pociągu
start learning
change trains
wygodny
start learning
comfortable
warunki
start learning
conditions
szok kulturowy
start learning
culture shock
pociąg bezpośredni
start learning
direct train
choroba
start learning
disease
potrawa, danie
start learning
dish
film dokumentalny
start learning
documentary
sprzęt
start learning
equipment
wycieczka, wyprawa
start learning
experienced
strach
start learning
fear
przewodnik
start learning
guide
świnka morska
start learning
guinea pig
facet, gość
start learning
guy
dziura
start learning
hole
ogromny (2)
start learning
huge
odprawa imigracyjna
start learning
immigration desk
podróż
start learning
jorney
białaczka
start learning
leukaemia
dokonać napraw
start learning
make repairs
wiadomość, przekaz
start learning
message
północ
start learning
midnight
forma spędzania czasu na wolnym powietrzu
start learning
outdoor activities
podwieźć kogoś
start learning
pick someone up
stać w kolejce
start learning
queue
żeglować
start learning
sail
miejsce (np. w pociągu, autobusie)
start learning
seat
półka
start learning
shelf
rekin
start learning
shark
pamiątka
start learning
souvenir
zagrać główną rolę w filmie
start learning
star in a film
burza
start learning
storm
tatuaż
start learning
tattoo
bielizna
start learning
underwear
jacht
start learning
yacht

You must sign in to write a comment