Unit 5 (p. 61)

 0    81 flashcards    Bezikowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecny
start learning
absent
wbrew, przeciwko
start learning
against
aspekt, strona
start learning
aspect
stosunek, nastawienie
start learning
attitude
zakazywać
start learning
ban
pokonywać
start learning
beat
herbatnik
start learning
biscuit
znecać się nad słabszym
start learning
bully
cukierek
start learning
candy
stołówka
start learning
canteen
oszust/oszustka
start learning
cheat
oszukiwać
start learning
cheat
guma do żucia
start learning
chewing gum
obowiązkowy
start learning
compulsory
wniosek, zakończenie
start learning
conclusion
dogodny, wygodny
start learning
convenient
ciastko
start learning
cookie
przepisywać
start learning
copy
korytarz
start learning
corridor
zdecydowanie
start learning
definitely
wykrywać
start learning
detect
wypracowanie
start learning
essay
wydalić
start learning
expel
po pierwsze
start learning
firstly
zagraniczny
start learning
foreign
autostrada
start learning
freeway
paliwo, benzyna
start learning
gasoline
stopień, ocena
start learning
grade
sala gimnastyczna, siłownia
start learning
gym
dyrektor/dyrektorka szkoły
start learning
head teacher
szkoła średnia
start learning
high school
skończyć szkołę
start learning
leave school
legalny
start learning
legal
biblioteka
start learning
library
kłamać
start learning
lie
zaprzyjaźnić się
start learning
make friends
stopień, ocena
start learning
mark
mieszany
start learning
mixed
autostrada
start learning
motorway
niemiły
start learning
nasty
hymn narodowy
start learning
national anthem
spodnie
start learning
pants
zdać egzamin
start learning
pass an exam
chodnik
start learning
pavement
paliwo, benzyna
start learning
petrol
plac zabaw
start learning
playground
chodzić na wagary
start learning
play truant
polityka, zasady postępowania
start learning
policy
presja
start learning
pressure
szkoła podstawowa
start learning
primary school
dyrektor szkoły
start learning
principal
szkoła prywatna
start learning
private school
stopień naukowy
start learning
qualification
powtarzać(do egzaminu)
start learning
revise
reguła, zasada
start learning
rule
nauki przyrodnicze/ściałe
start learning
science
szkoła średnia
start learning
secondary school
po drugie
start learning
secondly
dawać przykład
start learning
set an example
chodnik
start learning
sidewalk
szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
start learning
single-sex
szkoła państwowa
start learning
state school
sklep
start learning
store
przedmiot szkolny
start learning
subject
powieść się, odnosić sukces
start learning
succeed
streszczać
start learning
summarize
zawieszać
start learning
suspend
cukierek
start learning
sweet
zdawać egzamin
start learning
take an exam
śmieci
start learning
trash
spodnie
start learning
trousers
ciężarówka
start learning
truck
niestety
start learning
unfortunately
mundurek
start learning
uniform
nosić
start learning
wear
Zgadzam się / Nie zgadzam się z tym / z tobą.
start learning
I agree / disagree with that / you.
Zgadza się.
start learning
That's right.
Tak sądzę. / Nie sądzę.
start learning
I think so. / I don't think so.
Nie jestem co do tego pewien/pewna.
start learning
I'm not sure about that.
Tak, myślę, że masz rację.
start learning
Yes, I think you're right.
To prawda, ale...
start learning
That's true, but...

You must sign in to write a comment