unit 5 1.

 0    145 flashcards    muszalskad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mitochondrium
start learning
mitochondrion
mitochondria
start learning
Mitochondria
jądro komórkowe
start learning
nucleus
jądra komórkowe
start learning
nuclei
jąderko
start learning
nucleolus
jąderka
start learning
nucleole
glon
start learning
alga
glony
start learning
algae
bakteria
start learning
bacterium
bakterie
start learning
bacteria
grzyb
start learning
fungus
grzyby
start learning
fungi
być zdolnym do czegoś
start learning
be capable of
kontynuować
start learning
to carry on
być otoczonym
start learning
to be bounded by
połprzepuszczalny
start learning
semipermeable
przechodzi do wewnątrz
start learning
pass in
przechodzi na zewnątrz
start learning
pass out
giętki
start learning
flexible
dodatkowy
start learning
additional
sztywny
start learning
rigid
wzmocnić
start learning
to strengthen
wzrost komórki
start learning
cell growth
żywa materia
start learning
living matter
jednostka
start learning
entity
skład odżywczy
start learning
nutrient
wić
start learning
flagellum
rzęska
start learning
cilium
rzęski
start learning
cilia
chromatyna
start learning
chromatin
przyłączyć się
start learning
attach
unosić się na powierzchni cieczy
start learning
float
wyłonić się
start learning
emerge
pęcherzyk
start learning
vesicle
składać się z
start learning
fold
być czymś wypełnionym
start learning
to be filled with something
resztki komórkowe
start learning
cellular debris
utrzymywać
start learning
to maintain
pusty w środku
start learning
hollowg
gładka siateczka śródplazmatyczna
start learning
smooth endoplasmic reticulum
szorstka siateczka śródplazmatyczna
start learning
rough endoplasmic reticulum
wrzeciono
start learning
spindle
rozproszyć
start learning
diffuse
wiele, nieskończenie
start learning
infinitely
utrwalać
start learning
perpetuate
złożony
start learning
complex
kratownica
start learning
attice
TEM
start learning
transsmission electron microscope
SEM
start learning
scanning electron microscope
powiększyć
start learning
magnify
magnes
start learning
magnet
tonoplast
start learning
tonoplast
odbijać się
start learning
bounce off
pantofelek
start learning
paramecium
barwnik, barwić
start learning
dye
peroksysom
start learning
peroxisome
wić
start learning
flagellum
podział na 2 komórki
start learning
binary fission
pile
start learning
pili
barwić
start learning
stain
skład z wielu elementów
start learning
assemble
borelioza
start learning
lyme
gronkowiec złocisty
start learning
MRSA
tyfus
start learning
typhoid
gruźlica
start learning
tuberculosis
zapalenie gardła paciorkowcem
start learning
strep throat
wrzody
start learning
Ulcers
domena
start learning
domain
korzystny
start learning
beneficial
filogeneza
start learning
phylogeny
strzępka
start learning
hypha
wyrostek, wypustka
start learning
appendage
złapać
start learning
grab on
utrwalanie(barwnika), wiązanie pierwiastka
start learning
fixation
mitoza
start learning
mitosis
mejoza
start learning
meiosis
błyszczeć
start learning
to glow
sygnalizacja zagęszczenia
start learning
quorum sensing
uwalnianie
start learning
give off
plastyd
start learning
plastid
membrana
start learning
membrane
wakuola
start learning
vacuole
lizosom
start learning
lysosome
chromoplast
start learning
Chromoplast
protoplazma
start learning
protoplasm
chloroplast
start learning
chloroplast
okrągłe dna
start learning
circular DNA
glikogen
start learning
glycogen
retikulum endoplazmatyczne
start learning
endoplasmic reticulum
organele
start learning
organells
mikrotubule
start learning
microtubules
cytoszkielet
start learning
cytoskeleton
włókna białkowe
start learning
protein filaments
grzyby
start learning
fungi
fotosynteza
start learning
photosynthesis
fundamentalna jednostka
start learning
fundamental unit
zyjaca materia
start learning
living matter
zdolny do
start learning
capable of
jako że
start learning
for it
otoczony
start learning
bounded by
półprzepuszczalna błona
start learning
semipermeable membrane
przechodzić na zewnątrz
start learning
pass out
stosunkowo sztywna warstwa
start learning
a relatively rigid layer
LUA
start learning
the last universal ancestor
LUCA
start learning
the last universal common ancestor
zanurzone
start learning
bathed
makromolekuły
start learning
macromolecules
rybosomy
start learning
ribosomes
dzielić
start learning
subdivide
prokariot
start learning
prokaryotes
eukariot
start learning
eukaryote
pierwotniaki
start learning
protozoa
upakowanie DNA
start learning
arrangement of DNA
otoczony
start learning
enclosed
przechodzić podział
start learning
undergoes division
w przeciwieństwie
start learning
In contrast
ściana komórkowa
start learning
cell wall
aparat golgiego
start learning
Golgi apparatus, body
system trawienny
start learning
the digestive system
enzymy hydrolityczne
start learning
hydrolytic enzymes
skrobia
start learning
starch
kanał
start learning
a channel
pęcherzyk
start learning
vesicle
wewnętrzny sferoid
start learning
inner spheroid
dziedziczny
start learning
hereditary
sok roślinny
start learning
sap
okrywać
start learning
incase
odrębny
start learning
distinct
półprzezroczysty
start learning
translucent
oddzielać
start learning
set apart
różnicowanie
start learning
differentiation
przechodzić
start learning
undergo
niektóre
start learning
certain
rozejście się
start learning
dispersal
niedogodne warunki
start learning
disfavourable conditions
siła skurczu
start learning
power of contraction
uderzające rzeczy
start learning
striking things
podmioty
start learning
entities
ruchome komórki
start learning
Motile cell
sygnały
start learning
stimuli
taksje
start learning
taxis
jednokomórkowe
start learning
unicellular
przystosowany
start learning
suited
zmierzyć się z
start learning
to confronted with
włóknisty
start learning
fibrous

You must sign in to write a comment