Unit 4.1 Beggars and 'con men'

 0    80 flashcards    bytommagdalena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żebrak
start learning
beggar
naciągacz, kanciarz, oszust
start learning
con men
przysłowie
start learning
proverb
żebrący nie mogą być wybredni
start learning
The beggars cannot be choosers
prosić o pomoc
start learning
ask for help
być wdzięcznym
start learning
to be thankful
najwyraźniej (2 znaczenia)
start learning
apparently, evidently
stosować się do
start learning
to apply to
wybredny, grymaśny
start learning
choosy
oczywisty
start learning
obvious
uważać żebranie za
start learning
consider begging for/as
stała, dobrze płatna praca
start learning
stable (regular), well-paid job
biznes żebraczy
start learning
begging business
dochodowy
start learning
profitable
zawodowy
start learning
professional
być szkolonym
start learning
be trained
skuteczna metoda
start learning
effective method
robić specjalny makijaż
start learning
to put on special make-up
wytarte (dziadowskie) ubrania
start learning
shabby clothes
zakładać miękkie ochraniacze
start learning
wear soft pads
pracować na zmiany
start learning
to work in shifts
rozprzestrzeniać się w szybkim tempie
start learning
spread at a fast pace
przybysz
start learning
newcomer
idealny cel podróży
start learning
ideal destination
pobłażliwe prawa
start learning
lax laws
liberalne traktowanie
start learning
liberal treatment
zarobić na życie
start learning
to make a living
pełen współczucia
start learning
compassionate
hojny
start learning
generous
wyrafinowane techniki
start learning
sophisticated techniques
wzbudzać współczucie (2 znaczenia)
start learning
arouse sympathy, arouse compassion
wykorzystywać
start learning
take advantage of
ludzkie słabości
start learning
Human weakness
symulować poważną chorobę
start learning
simulate a serious illness
głębokie upośledzenie fizyczne
start learning
profound physical handicap
ślepota
start learning
blindness
poważne oparzenia
start learning
severe burns
dotkliwy, ciężki
start learning
Severe
paraliż
start learning
paralysis
utykanie
start learning
bad limp
jałmużna
start learning
alms
trzymać kule (takie do chodzenia)
start learning
to hold crutches
siedzieć w wózku inwalidzkim
start learning
Sit in a wheelchair
przechodzień
start learning
passerby
nieszczęście
start learning
misfortune
skuteczna metoda
start learning
effective method
kosztowna operacja
start learning
costly operation
sztuczna kończyna
start learning
artificial limb
aparat słuchowy
start learning
hearing aid
przytulać
start learning
cuddle
czuć litość, współczucie
start learning
feel pity
maleństwo
start learning
the little thing
oskubać kogoś z większej ilości pieniędzy
start learning
to fleece sb of more money
podejrzliwy
start learning
suspicious
ochotnik
start learning
volunteer
zbierać fundusze
start learning
raise funds
dobroczynność, organizacja charytatywna
start learning
charity
cel dobroczynny
start learning
charity cause
chętny
start learning
willing
kwota
start learning
amount of money
potrzebujący
start learning
needy
trwale upośledzony
start learning
Permanently disabled
nieuleczalnie chore dzieci (2 znaczenia)
start learning
Incurable ill children (2 meanings), terminally ill children
sierota
start learning
an orphan
ofiary powodzi
start learning
flood victims
biedni
start learning
the poor
bezdomni
start learning
homeless
krzyżówka
start learning
a crossword puzzle
zyski
start learning
profits
wesprzeć szlachetny cel
start learning
support a worthy cause
surowe i jasne przepisy
start learning
strict and clear regulations
działalność
start learning
activity
nadzorować
start learning
oversee
odróżnić
start learning
distinguish
oszust
start learning
cheat
instytucja rządowa
start learning
government body
prowadzić rejestr
start learning
keep a record of
założyć (3 znaczenia)
start learning
to found, to establish, to set up
chwalebny
start learning
praiseworthy
dawca, darczyńca
start learning
the donor

You must sign in to write a comment