Unit 4 test

 0    57 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem szczęśliwy, ponieważ często mam dobre oceny.
start learning
I’m happy because I often get good grades.
Chcę poprawić moje oceny.
start learning
I want to improve my grades.
Czy na tej ulicy jest poczta?
start learning
Is there a post office on this street?
Szkoła jest po lewej.
start learning
The school is on the left.
Idź prosto przez 20 minut i skręć w lewo.
start learning
Go straight on for 20 minutes and turn left.
Proszę pracować w grupie.
start learning
Please work in group.
Często spotyka się ze swoimi przyjaciółmi w skate parku.
start learning
He often meets his friends at the skate park.
Jej ciotka jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu.
start learning
Her aunt is a nurse and works at the hospital.
Skręć w prawo w ul. Barburki.
start learning
Turn right into Barburki Street.
Kościół jest obok szkoły.
start learning
The church is next to the school.
Gdzie jest dworzec kolejowy?
start learning
Where’s the train station?
On musi się uczyć.
start learning
He has to revise.
Irlandzcy uczniowie wcale nie muszą odrabiać zadań domowych.
start learning
Irish pupils doesn’t have to do homework at all.
Nie muszę prać ubrań.
start learning
I don't have to wash my clothes.
Czy musisz zamiatać podłogę?
start learning
Do you have to sweep the floor?
Czy ona musi odkurzyć meble?
start learning
Does she have to dust the furniture?
Lubię chodzić do supermarketu.
start learning
I like going to the supermarket.
Nie lubię robić sobie łóżka.
start learning
I don't like making my bed.
Uwielbiam robić projekty.
start learning
I love doing projects.
zamek
start learning
castle
Wielu uczniów nienawidzi odrabiania lekcji.
start learning
A lot of students hate doing homework.
Jak często chodzisz do kina?
start learning
How often you go the cinema?
Czy on musi wstać wcześnie?
start learning
Does he have to get up early?
osoba
start learning
person
każda osoba
start learning
every person
Dzieci w mojej rodzinie muszą pomagać w domu.
start learning
Children in my family have to help around the house.
Moja mama pracuje w domu,
start learning
My mum works at home,
Sara musi zrobić zmywanie.
start learning
Sara has to do the washing-up.
Muszę wynosić śmieci.
start learning
I have to take out the rubbish.
Mamy nowego kota.
start learning
We’ve got a new cat.
Musimy opiekować się kotem.
start learning
We have to look after the cat.
Karmię psa i myję go.
start learning
I feed the dog and brush it.
głośny
start learning
noisy
Mój brat jest bardzo hałaśliwy.
start learning
My brother is very noisy.
Moja siostra lubi koty.
start learning
My sister likes cats.
pracować w supermarkecie
start learning
work in the supermarket
Mój tata pracuje w supermarkecie.
start learning
My dad works at the supermarket.
To naprawdę fajne!
start learning
It’s really cool!
jak uprawianie sportu.
start learning
like doing sports.
Gram tam codziennie.
start learning
I play football there every day.
rodzice
start learning
parents
z moimi rodzicami
start learning
with my parents
Surykatki jedzą owady.
start learning
Meerkats eat insects.
Skorpiony żyją w suchych miejscach.
start learning
Scorpions live in dry places.
suchy
start learning
dry
Niektóre zwierzęta żyją w podziemnych tunelach.
start learning
Some animals live in underground tunnels.
tylko / jedynie
start learning
only
Niektóre zwierzęta żyją na pustyni.
start learning
Some animals live in the desert.
pustynia
start learning
desert
Jesteśmy ssakami.
start learning
We are mammals.
Koty i psy również są ssakami.
start learning
Cats and dogs are mammals too.
Czy na tej ulicy jest posterunek policji?
start learning
Is there a police station on this street?
Pamiętaj, aby pozamiatać podłogę.
start learning
Remember to sweep the floor
Przejdź obok kina. Bank znajduje się po lewej stronie.
start learning
Go past the cinema. The bank is on the left.
W centrum miasta znajduje się zamek.
start learning
There is a castle in the city centre.
Proszę wyrzuć śmieci.
start learning
Please take out the rubbish.
Mój ojciec pracuje w szpitalu.
start learning
My father works at the hospital.

You must sign in to write a comment