unit 3 bednarska

 0    158 flashcards    gremlan07
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
Biology
zarządzanie
start learning
business administration
przedsiębiorczość
start learning
business studies
chemia
start learning
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civic education
english
start learning
j. Angielski
języki obce
start learning
foreign languages
język francuski
start learning
French
geografia
start learning
Geography
język niemiecki
start learning
German
historia
start learning
History
technologia informatyczna
start learning
ict
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
wf
start learning
pe
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science
szkoła z internatem
start learning
boarding school
kolegium/szkoła pomaturalna
start learning
college
zajęcia w szkole wieczorowej
start learning
evening classes
przedszkole/zerówka
start learning
kindergarten
szkoła językowa
start learning
language school
gimnazjum
start learning
lower secondary school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła policyjna/wojskowa
start learning
Police / Military academy
politechnika
start learning
polytechnic
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła państwowa
start learning
state school
technikum
start learning
technical college
uniwersytet
start learning
university
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
stołówka
start learning
canteen
sala lekcyjna
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer room
sala gimnastyczna
start learning
gym
korytarz
start learning
hall
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
biblioteka
start learning
library
szafka
start learning
locker
zeszyt
start learning
notebook
tablica ogłoszeń
start learning
noticeboard
plac szkolny
start learning
playground
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
tornister/torba szkolna
start learning
school bag
laboratorium/ pracownia nauk ścisłych
start learning
science lab
temperówka
start learning
sharpener
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielka
start learning
staffroom
mundurek
start learning
uniform
biała tablica
start learning
Whiteboard
nieobecność
start learning
absence
uczeszczać na lekcje
start learning
attend classes
obecność
start learning
attendance
zostać usunięty ze szkoły
start learning
be expelled from school
być obecny
start learning
be present
być nieobecny
start learning
be absent
poszerzać horyzonty
start learning
broaden one's horizons
poszerzać wiedzę
start learning
broaden one's knowledge
świadectwo
start learning
certificate
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in the exam
wychowawca klasy
start learning
class tutor
wkuwać całą noc do testu
start learning
cram all night for a test
wkuwać całą noc przed egzaminem
start learning
cram the night before an exam
rozwijać umiejętności
start learning
develop skills
robić zadanie domowe
start learning
do homework
zapisać się na kurs
start learning
enroll on a course
zapisy
start learning
enrolment
zajęcia dodatkowe
start learning
extracurricular activities
zdać egzamin
start learning
pass an exam
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
wolna lekcja
start learning
free period
dostać stypendium
start learning
get a scholarship
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
dostawać stopnie
start learning
get marks
denerwować się przed egzaminem
start learning
get nervous before an exam
denerwować się przed sprawdzianem
start learning
get nervous before a test
ocena/stopień
start learning
grade
ukończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
wysokie standardy nauczania
start learning
high standards of teaching
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
skończyć szkołę
start learning
leave school
robić błędy
start learning
make mistakes
robić postępy
start learning
make progress
egzamin próbny
start learning
mock exam
motywacja
start learning
motivation
uczestniczyć w lekcji
start learning
participate in a lesson
zdać do następnej klasy
start learning
pass to the next class
chodzić na wagary
start learning
play truant
kartkówka
start learning
short test
mieć poprawkę z geografii
start learning
retake a geography examination
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam
raport/informacja o ocenach i zachowaniu ucznia
start learning
school report
wycieczka szkolna
start learning
school trip
egzaminy maturalne
start learning
school-leaving exams
dużo zadawać
start learning
set a lot of homework
opuścić lekcję
start learning
skip lesson
uciekać z lekcji
start learning
miss lessons
wymiana uczniowska
start learning
student exchange
uczyć się pilnie
start learning
study hard
chodzić na kurs z
start learning
do a course in
przystąpić do egzaminu
start learning
sit an exam
metody nauczania
start learning
teaching methods
semestr
start learning
term
podręcznik
start learning
textbook
plan lekcji
start learning
timetable
ambitny
start learning
ambitious
(nie)kompetentny
start learning
(in) competent
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
bałaganiarski/niechlujny
start learning
messy
zmotywowany
start learning
motivated
motywujący
start learning
motivating
zorganizowany
start learning
organised
cierpliwy
start learning
patient
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
wyrozumiały
start learning
understanding
znęcać się/osoba która znęca się nad słabszymi
start learning
bully
różne przypadki agresji
start learning
different froms of aggression
fizyczne i słowne znęcanie się
start learning
physical and verbal abuse
ofiara
start learning
victim
dzwonek
start learning
bell
kolega z klasy
start learning
classmate
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
start learning
Compulsory classes
dodatkowe zajęcia edukacyjne
start learning
optional classes
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzaminator
start learning
examiner
mieć wykształcenie
start learning
have education
brać korepetycję z
start learning
take private lessons in
studiuję politologię
start learning
I'm doing political science
jestem na trzecim roku medycyny
start learning
I'm in the third year of medical
wykładowca
start learning
lecturer
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
studia magisterskie
start learning
postgraduate studies
zapewniać lekcję
start learning
provide lessons
oferować zajęcia
start learning
offer classes
siedzieć w ławce z kimś
start learning
sit on the bench with someone
zaniepokojony
start learning
anxious about
znudzony
start learning
bored with
zaciekawiony
start learning
curious about
doskonały(w czymś)
start learning
excellent at
bardzo lubić
start learning
fond of
dobry (w czymś)
start learning
good at
spóźniać się na
start learning
late for
obawiający się czegoś
start learning
nervous about
cierpliwy (do czegos kogos)
start learning
patient with
zadowolony (z czegos kogos)
start learning
pleased with
zakwalifikowany (do czegos)
start learning
qualified for
okropny (w czyms)
start learning
terrible at

You must sign in to write a comment