Unit 2 New matura success upper intermediate

 0    161 flashcards    paulinka35
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
według
start learning
according to
osiągnąć
start learning
achieve
czyny mówią głośniej niż słowa
start learning
actions speak louder than words
zaawansowany
start learning
advanced
gniew
start learning
anger
kąt nachylenia
start learning
angle
antyrządowy
start learning
anti-government
aspołeczny
start learning
antisocial
oczywisty
start learning
apparent
program komputerowy
start learning
application
według czyjegoś uznania
start learning
at the discretion of sb
nastawienie
start learning
attitude
władza, autorytet
start learning
authority
dostępny
start learning
available
karta bankowa
start learning
bank card
mieć zręczne ręce
start learning
be good with your hands
język ciała
start learning
body language
materiał dowodowy
start learning
body of evidence
kasa biletowa
start learning
box office
odważny
start learning
brave
wyjaśnienie
start learning
clarification
wskazówka
start learning
clue
wydać się, sprawić wrażenie
start learning
come across as
w porównaniu do
start learning
compared to
przeprowadzić
start learning
conduct
pewność siebie
start learning
confidence
stale
start learning
constantly
przekazać
start learning
convey
krytykować za
start learning
criticise for
niski(głos)
start learning
deep
zależny
start learning
dependent
dezaprobata
start learning
disapproval
nieuczciwy
start learning
dishonest
niezadowolony
start learning
dissatisfied
różnica, rozróżnienie
start learning
distinction
dominujący
start learning
dominant
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
równość
start learning
equality
były szef
start learning
ex-boss
były prezydent
start learning
ex-president
przesadzać
start learning
exaggerate
oczekiwania
start learning
expectations
ekstrawertyczny
start learning
extrovert
kontakt wzrokowy
start learning
eye contact
oczy szeroko otwarte
start learning
eyes wide open
twarzą w twarz
start learning
face to face
wyraz twarzy
start learning
facial expression
udawać, fałszować
start learning
fake
samica
start learning
female
literatura piękna
start learning
fiction
przebieg rozmowy
start learning
flow of the conversation
głupota
start learning
foolishness
zmarszczenie brwi
start learning
frown
gest
start learning
gesture
przekazać
start learning
get across
zdradzić
start learning
give away
wydawać z siebie
start learning
give out
zadawać czemuś kłam
start learning
give the lie to sth
globalnie
start learning
globally
cel
start learning
goal
wysoki, przenikliwy
start learning
high-pitched
pusty, czczy
start learning
hollow
nielogiczny
start learning
illogical
niedojrzały
start learning
immature
w dobrym świetle
start learning
in a good light
przy głosie
start learning
in good voice
pod względem czegoś
start learning
in terms of sth
wywołać, śściągnąć
start learning
incur
wskazywać na
start learning
indicate
wskazujący na
start learning
indicative of
nieefektywny
start learning
inefficient
nieszczerość
start learning
insincerity
intensywny
start learning
intense
onieśmielony
start learning
intimidated
budzący strach
start learning
intimidating
zainteresowany
start learning
involved
irracjonalny
start learning
irrational
zirytowany
start learning
irritated
irytujący
start learning
irritating
brak
start learning
lack
brak zainteresowania czymś
start learning
lack of interest in sth
nachylać się
start learning
lean
niski
start learning
low-pitched
samiec
start learning
male
mniejszość
start learning
minority
nie dosłyszeć
start learning
mishear
błędnie interpretować
start learning
misinterpret
błędnie cytować
start learning
misquote
źle napisać
start learning
misspell
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
próbny egzamin
start learning
mock
podpadnę
start learning
my name will be mud
zmrużone oczy
start learning
narrowed eyes
bezalkoholowy
start learning
non-alcoholic
literatura faktu
start learning
non-fiction
osoba z zewnątrz
start learning
non-resident
nieistniejący
start learning
nonexistent
komunikacja niewerbalna
start learning
nonverbal communication
liczny
start learning
numerous
zasłonięty
start learning
obscured
przewyższyć liczebnie
start learning
outnumber
zagrać lepiej niż
start learning
outplay
wyprzedzić
start learning
outrace
sprzedać więcej niż
start learning
outsell
na zewnątrz
start learning
outwardly
rozgotowany
start learning
overcooked
nie zwrócony w terminie
start learning
overdue
zaspać
start learning
oversleep
przepracowany
start learning
overworked
dłoń
start learning
palm
uważać, zwracać uwagę
start learning
pay attention
kolumna
start learning
pillar
ton, tonacja
start learning
pitch
punkt widzenia
start learning
point of view
przepowiednia
start learning
prediction
dowód, poświadczenie
start learning
proof
arogancki, bezczelny
start learning
pushy
uniesione brwi
start learning
raised eyebrows
szybki
start learning
rapid
drażnić, prowokować kogoś
start learning
rattle sb's cage
przywoływać
start learning
recall
przeceniony
start learning
reduced in price
ponownie zainstalować oprogramowanie
start learning
reinstall the software
ponownie wyjść za mąż/ożenić się
start learning
remarry
szanowany
start learning
respected
odpowiedzialny
start learning
responsible
ponownie podejść(do egzaminu)
start learning
retake
zwrot
start learning
return
przepisać
start learning
rewrite
nawigacja satelitarna
start learning
sat-nav
wyłączyć komputer
start learning
shut down the computer
wzdychanie
start learning
sighing
dawać znaki, sygnalizować, sygnał
start learning
signal
slang
start learning
slang
tabletka nasenna
start learning
sleeping tablet
słownik ortograficzny(w komp)
start learning
spell-checker
personel
start learning
staff
wejściówka
start learning
standby ticket
zagaić, zacząć
start learning
strike up
sondaż
start learning
survey
zakończyć
start learning
terminate
kciuk
start learning
thumb
kiełbaski zapiekane w cieście
start learning
toad-in-the-hole
język
start learning
tongue
temat
start learning
topic
niepewność
start learning
uncertainty
zbyt nisko wynagradzany
start learning
underpaid
nie doceniać
start learning
undervalue
niesympatyczny
start learning
unfriendly
niemiły
start learning
unkind
niewypowiedziany
start learning
unsaid
niechętny
start learning
unwilling
balkon(w teatrze)
start learning
upper circle
w pozycji wyprostowanej
start learning
upright
komunikacja werbalna
start learning
verbal communication
pionowo
start learning
vertical
odwrotnie
start learning
vice versa
uważać na słowa
start learning
watch your words
szeroki zakres
start learning
wide range of
w granicach rozsądku
start learning
within reason
niepokój
start learning
worry

You must sign in to write a comment