New Matura Success Upper Intermediate - Unit 3

1  1    146 flashcards    monika11
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmiana jest tak dobra jak odpoczynek
start learning
a change is as good as a rest
całkowite zaskoczenie
start learning
a real turn-up for the books
silny, krzepki
start learning
able-bodied
absolutnie
start learning
absolutely
ambicje uniwersyteckie
start learning
academic ambitions
osiągnąć wielkie rzeczy/sukces
start learning
achieve great things/success
osiągnięcie
start learning
achievement
działacz
start learning
activist
przystosować się do
start learning
adapt to
skorygować
start learning
adjust
podziwiać
start learning
admire
orędownik czegoś
start learning
advocate for sth
przerobić
start learning
alter
aspekt
start learning
aspect
niegrzeczny
start learning
badly behaved
nie być w stanie czegoś zrobić
start learning
be unable to do sth
znośny
start learning
bearable
niewidomy
start learning
blind
ślepota
start learning
blindness
spokój, opanowanie
start learning
calmness
porażenie mózgowe
start learning
cerebral palsy
wyzwanie
start learning
challenge
zmienić temat
start learning
change the subject
wiwatować
start learning
cheer
klaskać
start learning
clap
współczucie
start learning
compassion
zachowania kompulsywne, natręctwo
start learning
compulsive behaviour
choroba
start learning
condition
przekształcić
start learning
convert
przekonany
start learning
convinced
radzić sobie
start learning
cope
przyprawiający o gęsią skórkę
start learning
creepy
z uznaniem przyjęty przez krytyków
start learning
critically acclaimed
głuchy
start learning
deaf
głuchota
start learning
deafness
depresja
start learning
depression
dzieciństwo w biedzie
start learning
deprived childhood
zdecydowane wysiłki
start learning
determined efforts
diagnoza
start learning
diagnosis
niepełnosprawność
start learning
disability
upośledzony
start learning
disabled
wręcz
start learning
downright
bębnić palcami w stół
start learning
drum your fingers on the table
wybory
start learning
election
uroczy, ujmujący
start learning
endearing
nawet
start learning
even
bawić się włosami/biżuterią
start learning
fiddle with your hair/jewellery
dziedzina
start learning
field
cel
start learning
goal
dobry płot tworzy dobre sąsiedztwo
start learning
good fences make good neighbours
plotkować
start learning
gossip
porwać
start learning
grab
wyrosnąć z
start learning
grow out of
nawyk
start learning
habit
niepełnosprawny
start learning
handicapped
samochód hatchback
start learning
hatchback
rozmyślić się
start learning
have a change of heart
słuch
start learning
hearing
choroba serca
start learning
heart disease
zaprzyjaźnić się
start learning
hit it off
wpływ
start learning
impact
robiący wrażenie
start learning
impressive
niezdolność
start learning
inability
niewiarygodnie
start learning
incredibly
niezależność
start learning
independence
osoba
start learning
individual
wpływ
start learning
influence
wewnętrzna siła
start learning
inner strength
inspirujące słowa
start learning
inspring words
upośledzenie
start learning
intellectual disability
irracjonalny lęk
start learning
irrational fear
osądzać
start learning
judge
brak perspektyw
start learning
lack of perspective
zostawiać brudne naczynia w zlewie
start learning
leave dirty dishes in the sink
zostawiać odkręconą pastę do zębów
start learning
leave the top off the toothpaste
ograniczenie
start learning
limitation
tracić panowanie nad sobą
start learning
lose your temper
nakręcić film na podstawie książki
start learning
make a book into a film
osiągnąć wiek
start learning
make it to (seventy)
znaczący, sensowny
start learning
meaningful
umysłowy
start learning
mental
źle ulokowany
start learning
misplaced
zmodyfikować
start learning
modify
nastrój
start learning
mood
przeprowadzać się
start learning
move house
poruszający
start learning
moving
neurolog
start learning
neurologist
bez przerwy
start learning
nonstop
zobowiązanie
start learning
obligation
obsesja
start learning
obsession
nerwica natręctw
start learning
obsessive-compulsive disorder
przeszkoda
start learning
obstacle
przezwyciężyć
start learning
overcome
napad lękowy
start learning
panic attack
paraliż
start learning
paralysis
droga
start learning
path
cierpliwie
start learning
patiently
wykonywać zadania
start learning
perform tasks
fizyczny
start learning
physical
śmieć
start learning
piece of junk
umieścić
start learning
place
instalacja wodno-kanalizacyjna
start learning
plumbing
wpadać w odwiedziny
start learning
pop in
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
sięgać poza własne ograniczenia
start learning
reach beyond one's limitations
naprawdę
start learning
really
powtarzający się motyw
start learning
recurring theme
odświeżający
start learning
refreshing
wymienić, zastąpić innym
start learning
replace
odpowiednio
start learning
respectively
odpowiedzialność
start learning
responsibility
pozbyć się czegoś
start learning
rod oneself of sth
wzór do naśladowania
start learning
role model
zrujnować
start learning
ruin
kształcenie
start learning
schooling
ustronny
start learning
secluded
poważnie
start learning
severely
chałupa
start learning
shack
wzrok
start learning
sight
deskorolka
start learning
skateboard
opera mydlana
start learning
soap opera
spektakularny
start learning
spectacular
godzinami zajmować łazienkę/rozmawiać przez telefon
start learning
spend ages in the bathroom/spend ages on the phone
rozszczep kręgosłupa
start learning
spina bifda
zamienić się z kimś na
start learning
swap
uważać, że inni są na każde zawołanie
start learning
take people for granted
brać rzeczy bez pytania
start learning
take things without asking
obgadywać za plecami
start learning
tell behind someone's back
mówić do siebie
start learning
talk to yourself
nadchodzą zmiany
start learning
the winds of change are blowing
szczerze mówiąc
start learning
to be honest
prawdę mówiąc
start learning
to tell the truth
zmienić coś w coś
start learning
transform sth into sth
prawdziwie
start learning
truly
zamienić się w
start learning
turn into
rozpocząć nowy rozdział w życiu
start learning
turn over a new leaf
nauczyciel prywatny
start learning
tutor
opona
start learning
tyre
nieprzyjemny
start learning
unpleasant
zmienić, urozmaicić
start learning
vary
głosować
start learning
vote
pas, talia
start learning
waist
przykuty do wózka inwalidzkiego
start learning
wheelchair-bound
czarodziej
start learning
wizard
rekordzista
start learning
world record holder
pisarz światowej sławy
start learning
world-famous author

You must sign in to write a comment