Unit 11 Leadership

 0    173 flashcards    NelaNice
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnać
start learning
achieve
osiągnął rekord
start learning
achieved record
przejmować, nabyć
start learning
acquire
faktycznie
start learning
actually
podziwiać
start learning
to admire
po tym
start learning
after that
chociaż
start learning
although
ambicja
start learning
ambition
coroczne wyprzedaże
start learning
annual sales
każdy
start learning
each
byle co
start learning
anything
przystępny
start learning
approachable
pochwalać, aprobować
start learning
approve
zatwierdzić dowolną politykę
start learning
approve any policy
powierzchnia
start learning
area
artykułować
start learning
articulate
asertywny
start learning
assertive
jak wiesz
start learning
as you know, as you are aware
zachęcenia
start learning
attract
podstawowy
start learning
basic
podstawowy biznes zmysłu
start learning
basic business of sense
firma kosmetyczna
start learning
beauty company
stają się
start learning
become
uznać
start learning
be considered
lepsza część pracy
start learning
better part of the job
pomiędzy
start learning
between
nadawać się do pracy
start learning
to be for the job
poza
start learning
beyond
urodzony
start learning
born
obie
start learning
both
marka
start learning
brand
jasne światło
start learning
bright light
biurokraci
start learning
bureaucrats
biznes intuicji
start learning
business of intuition
kandydat
start learning
a candidate
nie może
start learning
can not
nieformalny
start learning
casual
ostrożny
start learning
cautious
wyzwanie
start learning
challenge
wyzwanie międzynarodowego wzrostu
start learning
challenge of international growth
charakterystyczny
start learning
characteristic
dyrektor wykonawczy
start learning
chief executive
obywatel
start learning
a citizen
czysta energia
start learning
clean energy
czysta wizja
start learning
clear vision
wspiął się po drabinie kariery
start learning
climbed the career ladder
przyjmować krytykę
start learning
accept criticism
dowódca
start learning
commander
komunikować się
start learning
communicate
firma
start learning
a company
porównywać
start learning
compare
pełna ufności
start learning
complete confidence
pewność siebie, zaufanie
start learning
confidence, trust
konsument
start learning
consumer
przemysł dóbr konsumpcyjnych
start learning
consumer goods industry
przekonać
start learning
to convince
kosmetyk
start learning
cosmetic
mógłbym zwrócić twoją uwagę na wykres
start learning
could i draw your attention to the chart
stwórz
start learning
Create
kreatywny marketing
start learning
creative marketing
szeptany marketing
start learning
Word of mouth marketing
twórczy myśliciel
start learning
creative thinker
kredyt
start learning
credit
krytyczny
start learning
critical
ciekawy
start learning
curious
z dnia na dzień
start learning
day to day
sprawa
start learning
deal
interesy
start learning
dealings
postępowanie z ludźmi
start learning
dealing with people
poradzić sobie z problemem
start learning
deal with a problem
dekada
start learning
decade
zdecydowany
start learning
decisive
czerpać
start learning
derive
wynika z tego faktu
start learning
derive from the fact
wywodzi
start learning
derived
wywodzi się z
start learning
derived from
przeznaczenie
start learning
destiny
właśnie to zrobiłem
start learning
did just that
różnica
start learning
difference
niepewny
start learning
diffident
odległy
start learning
distant
robić interesy
start learning
to do business
zrobiłem tak wiele
start learning
done this many
wątpić
start learning
to doubt
pociągnięty
start learning
drawn
śnić
start learning
dream
marzyć
start learning
dream of
w czasie / podczas
start learning
during
dynamiczny
start learning
dynamic
umożliwiać
start learning
enable
zachęcać do inwestowania
start learning
encourage investment
zachęcający
start learning
encouraging
energetyczny
start learning
energetic
wystarczająco
start learning
enough
entuzjasta
start learning
enthusiast
przedsiębiorczość
start learning
entrepre
środowisko
start learning
environment
technologia środowiskowa
start learning
environmental technology
istotny
start learning
essential
przykład
start learning
example
wymiana informacji
start learning
an exchange of information
ekspertyza
start learning
expertise
emanuje
start learning
exudes
wydziela powietrze
start learning
exudes the air
fabryka
start learning
a factory
sławny
start learning
famous
zaangażowanie federalne
start learning
federal commitment
czuć się dobrze
start learning
to feel good
wreszcie
start learning
finally
odnaleźć
start learning
find
pierworodny
start learning
first-born
pierworodne dzieci
start learning
first-born children
lider pierwszej klasy
start learning
first-class leader
najpierw dam ci
start learning
first, I'll give you
odgłosy kroków
start learning
footsteps
zagraniczny
start learning
foreign
zagraniczne grupy kosmetyczne
start learning
foreign cosmetic groups
formalny
start learning
formal
terminowy
start learning
forward
często
start learning
frequently
generować
start learning
generate
geniusz
start learning
genius
dostawać
start learning
get
dzień dobry wszystkim
start learning
good morning everyone
rząd
start learning
the government
świetny przykład
start learning
a great example
ponury
start learning
grim
szorstko
start learning
gruffly
odgadnąć
start learning
guess
wręczać
start learning
hand
przekazanie
start learning
handing
przekazanie
start learning
handing over
przekazanie swojej rezygnacji
start learning
handing in your resignation
poręczny
start learning
handy
przystań, schronienie
start learning
harbour
międzynarodowe ambicje
start learning
international ambitions
uśmiechnąć się
start learning
have to smile
cześć wszystkim
start learning
hello everyone
Zapraszamy do
start learning
welcome to
pomocny
start learning
helpful
kiedyś był bokserem
start learning
he used to be a boxers
zmotywowany
start learning
highly motivated
zaawansowana technologia
start learning
high technology
historyczny
start learning
historical
pokorny
start learning
humble
pomysł
start learning
an idea
idealistyczny
start learning
idealistic
jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zapytać
start learning
if you have any questions, don't hesitate to ask
jeśli spojrzysz na wykres
start learning
if you look at the graph
chętnie odpowiem na każde pytanie
start learning
i'll be glad to answer any question
pod koniec mojej rozmowy
start learning
at the end of my talk
podzielę moją rozmowę na cztery części
start learning
i'll going to divide my talk into four parts
ważność
start learning
importance
poprawa
start learning
improvement
przemysł
start learning
industry
instancja
start learning
instance
międzynarodowy
start learning
international
interpretować
start learning
interpret
w taki sposób,
start learning
in the way
inwestycja
start learning
investment
zapraszać na pytania podczas rozmowy
start learning
invite to questions during talk
angażować publiczność
start learning
involve an audience
zachować
start learning
keep
wyluzowany
start learning
laid back
prowadzić
start learning
lead - led - led
lider
start learning
leader
lider kształtuje i dzieli wizję
start learning
leader shapes and shares a vision
przywództwo
start learning
leadership
najmniej
start learning
least
zacznijmy od tła
start learning
let's start with the background
styl życia
start learning
lifestyle
Ograniczenia
start learning
limitations
pomadka do ust
start learning
lipstick

You must sign in to write a comment