Unit 1 ZIP PRz

 0    109 flashcards    magdalenagajewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
historia rodziny
start learning
family history
strona rodziny
start learning
side of the family
przodkowie
start learning
ancestors
pradziadkowie
start learning
great-grandparents
krewni
start learning
relatives
być spokrewnionym z / być związanym z
start learning
be related to
odziedziczyć
start learning
to inherit
być podobnym do kogoś
start learning
to take after
korzenie
start learning
roots
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
taki sam, podobny
start learning
alike
wyobrażalny
start learning
imaginable
porzucić, opuścić
start learning
abandon
fortuna, majątek
start learning
fortune
złoty medalista
start learning
gold medalist
organizować ochronę
start learning
organize security
tragiczna historia
start learning
tragic story
skazany na więzienie
start learning
sentenced to prison
zwięzły
start learning
brief
odkryć, odkrycie
start learning
discovery
szafka kuchenna
start learning
cupboard
ukrywać
start learning
hide
wielozadaniowość
start learning
multi-tasking
imponować
start learning
impress
zdolność
start learning
ability
być odpowiedzialnym
start learning
to be in charge of
odmawiać czegoś
start learning
to refuse
cel
start learning
aim
zamiar
start learning
purpose
łańcuch
start learning
chain
kierownica roweru
start learning
handlebar
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate
kolega z klasy
start learning
a classmate
partner
start learning
partner
osoba należąca do tej samej drużyny
start learning
team-mate
członek
start learning
member
ojciec chrzestny
start learning
godfather
matka chrzestna
start learning
godmother
uczeń
start learning
pupil
mentor
start learning
mentor
narzeczony
start learning
a fiancé
narzeczona
start learning
a fiancée
przejść na dietę
start learning
to go on a diet
posiwieć
start learning
go gray
iść do domu
start learning
to go home
iść na drinka
start learning
go for a drink
przestać coś lubić
start learning
go off something
wziąć taxi
start learning
take a taxi
wziąć w czymś udział
start learning
take part in something
być podobnym do kogoś
start learning
take after someone
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
wziać ślub
start learning
get married
otrzymać pracę
start learning
get a job
iść gdzieś
start learning
get here
mieć z kimś dobre stosunki, lubić kogoś
start learning
get on with someone
ćwiczyć
start learning
do exercises
wykonywać prace domowe
start learning
do the housework
szukać informacji
start learning
do research
pomagać komuś
start learning
do someone a favour
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
dochodzenie policyjne
start learning
police inquiry
staż
start learning
placement
ubierać się elegancko
start learning
dress smartly
mów zwięźle, klarownie
start learning
speak clearly
odpowiadaj krótko
start learning
answer briefly
uściśnij dłoń pewnie
start learning
shake hands firmly
wysyłaj referencje
start learning
send references
przyjedź na czas
start learning
arrive in time
unikaj kontaktu wzrokowego
start learning
avoid eye contact
zrób rozpoznanie, znajdź informacje
start learning
do some research
pokaż entuzjazm
start learning
show enthusiasm
bądź przygotowany
start learning
be prepared
stosownie, odpowiednio
start learning
appropriately
wrażenie
start learning
impression
zaawansowany
start learning
advanced
korepetytor
start learning
tutor
zapytanie, wątpliwość
start learning
querie
zmienić, zmodyfikować, przerobić
start learning
alter
atrakcyjny, interesujący
start learning
attractive
wybrać, dobrać
start learning
pick
ubiór, strój
start learning
outfit
prowadzić życie towarzyskie
start learning
socializing
mieszkaniec, rezydent
start learning
the resident
waluta
start learning
currency
zamienić, odmienić
start learning
change
piękny
start learning
beautiful
wybierać
start learning
choose
typ pieniędzy z jednego państwa
start learning
type of money from one country
spotkać się i rozmawiać
start learning
meet and talk to
ludzie którzy mieszkają w jednym miejscu
start learning
people who live in one place
ubrania
start learning
clothes
unowocześnić
start learning
reinvent
przyjemność
start learning
pleasure
bratowa
start learning
sister-in-law
siostrzenica
start learning
niece
siostrzeniec
start learning
nephew
były mąż
start learning
an ex-husband
ojczym
start learning
step-father
pasierbica
start learning
stepdaughter
wzdłóż
start learning
along the
przez (most)
start learning
over (the bridge)
dookoła miasta
start learning
around the city
na wskroś, przez
start learning
through
koło, obok
start learning
past
blisko
start learning
near
pomiędzy
start learning
between
obok
start learning
next to
naprzeciwko
start learning
opposite

You must sign in to write a comment