Ubezpieczenia 2

 0    12 flashcards    adrianzabkowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak są źródła strat? Wymień źródła strat cz.1
start learning
fizyczne- katastrofy naturalne (powodzie, susze, wybuchy wulkanu, trzesienia ziemii, huragany)2. społeczne- odstępstwa od oczekiwanych ludzkich zachować (kradzież, wandalizm)
Jak są źródła strat? Wymień źródła strat cz.2
start learning
ekonomiczne: 1. zewnętrzne- niemożność spłacenia zadłużenia przez dany podmiot, np. w wyniku recesji. 2. wewnętrzne- znacząca, błędna procedura zarządzania
Jaki jest podział ryzyk?
start learning
pospolite, małe, duże, katastroficzne
Jakie są koszty
start learning
Bezpośrednie oraz pośrednie
Jak określić faktyczną wielkość danego ryzyka?
start learning
1. Określenie rozmiaru prawdopodobnej szkody 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody
Podział według Richarda Prouty'ego:
start learning
1. prawie zerowe 2. Niewielkie 3. Umiarkowane 4. Określone
Hazard
start learning
Hazard in English
Moralny, duchowy, fizyczny
Wymień zdarzenia losowe. Jakie są zdarzenia losowe?
start learning
1. Szkody majątkowe 2. Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej 3. Szkody osobowe
Wymień Szkody majątkowe. Jakie są szkody majątkowe? cz.1
start learning
1. Bezpośrednie- bezpośrednio związane ze zdarzeniem losowym, związane ze stratą.
Drugi podział szkód majątkowych
start learning
1. Mogą powstać w aktywach fizycznych 2. Mogą powstać w aktywach 3. Mogą powstać w aktywach niematerialnych
Wymień Szkody majątkowe. Jakie są szkody majątkowe? cz.2
start learning
2. Pośrednie- tego rodzaju straty są konsekwencją skutków bezpośrednich, lecz nie są związane wprost z zagrożeniem lub przyczyną szkody 3. Straty powstałe w wyniku działania czynnika czasu
Zdarzenie losowe
start learning
Nieszczęsliwy przypadek, fatalne zrządzenie losu, np. huragan, pożar

You must sign in to write a comment