U 9. Company Formation

 0    45 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
działalność gospodarcza osoby fizycznej
start learning
sole proprietorship
osoba prowadząca działalność gospodarczą
start learning
sole proprietor
spółka kapitałowa
start learning
company
spółka osobowa
start learning
partnership
spółka jawna
start learning
general partnership
spółka komandytowa
start learning
limited partnership
spółka partnerska
start learning
limited liability partnership
spółka komandytowo-akcyjna
start learning
master limited partnership
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
umowa spółki
start learning
Articles of Association of a limited liability company
statut spółki
start learning
Articles of Association of a joint-stock company
umowa spółki osobowej
start learning
partnership agreement
statut spółki osobowej (dot. spółki komandytowo-akcyjnej)
start learning
partnership agreement
firma
start learning
business name
firma spółki kapitałowej
start learning
corporate name
stanowić / określać (np. o przepisach, postanowieniach umowy)
start learning
provide / lay down / set forth / stipulate / specify
oświadczyć
start learning
represent / declare
tworzyć (o spółce)
start learning
form / establish / set up
zwany dalej
start learning
hereinafter referred to as
siedziba
start learning
registered office
oddział
start learning
branch
przedstawicielstwo
start learning
representative office
przedmiot działalności
start learning
objects
jednogłośnie
start learning
unanimously
zwołać (o zgromadzeniu)
start learning
convene / call / summon
powołać (np. o członku zarządu)
start learning
appoint
odwołać (np. o członku zarządu)
start learning
dismiss
proporcjonalnie
start learning
on a pro rata basis / proportionally / proportionately
zapisać się (na akcje)
start learning
subscribe for
zbywalny
start learning
alienable
przyjąć (o uchwale)
start learning
pass / adopt
prawo poboru
start learning
pre-emption right / preemptive right
kapitał zakładowy
start learning
share capital
wkład pieniężny
start learning
in-cash contribution / pecuniary contribution / monetary contribution
aport (wkład niepieniężny)
start learning
in-kind contribution / non-pecuniary contribution / non-monetary contribution
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
start learning
Annual General Meeting of a limited liability company
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
start learning
Extraordinary General Meeting of a limited liability company
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
start learning
Annual General Meeting of a joint-stock company
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
start learning
Extraordinary General Meeting of a joint-stock company
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statements / financial accounts
rok obrotowy
start learning
financial year
Zarząd
start learning
Management Board
Rada Nadzorcza
start learning
Supervisory Board
Rada Dyrektorów
start learning
Board of Directors

You must sign in to write a comment