U 2. Lease

 0    53 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najem
start learning
tenancy
dzierżawa
start learning
lease
pożytki
start learning
fruits
umowa najmu
start learning
tenancy contract / contract of tenancy
umowa dzierżawy
start learning
lease contract / contract of lease
umowa dwustronnie wiążąca / umowa dwustronna
start learning
synallgamatic contract / bilateral contract
umowa wzajemna
start learning
commutative contract
zobowiązać się
start learning
oblige oneself / obligate oneself / bind oneself / undertake
wynajmujący
start learning
landlord
wydzierżawiający
start learning
lessor
najemca
start learning
tenant
dzierżawca
start learning
lessee
czynsz
start learning
rent
zgoda
start learning
consent
wystarczać / być wystarczającym
start learning
suffice / be sufficient / be enough
nieruchomość gruntowa
start learning
predial estate
nieruchomość
start learning
immovable / real property / real estate
ruchomość
start learning
movable / personal property / personal estate
materialny
start learning
corporeal / tangible
niematerialny
start learning
incorporeal / intangible
przedmiot najmu
start learning
object of a/the tenancy
przedmiot dzierżawy
start learning
object of a/the lease
najem na czas oznaczony
start learning
tenancy with/for a fixed term
dzierżawa na czas oznaczony
start learning
lease with/for a fixed term
najem na czas nieoznaczony
start learning
tenancy with/for an indeterminate term
dzierżawa na czas nieoznaczony
start learning
lease with/for an indeterminate term
wydać rzecz najemcy
start learning
deliver the thing to the tenant
wydać rzecz dzierżawcy
start learning
deliver the thing to the lessee
zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania
start learning
normal wear and tear
oddać w podnajem / oddać w poddzierżawę
start learning
underlet
najem lokalu mieszkaniowego
start learning
residential tenancy
najem lokalu użytkowego
start learning
commercial tenancy
wykonać naprawy / dokonać napraw
start learning
make repairs
pogorszenie rzeczy
start learning
deterioration
szkoda
start learning
damage
szkody
start learning
damages
odszkodowanie
start learning
damages / compensation / indemnity
odszkodowania
start learning
damages / compensation / compensations / indemnities
ulepszenia
start learning
improvements
przywrócić stan poprzedni
start learning
restore the thing to its former condition
przedłużyć najem
start learning
extend the term of the tenancy
przedłużyć dzierżawę
start learning
extend the term of the lease
listem poleconym
start learning
by registered mail
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
start learning
by certified mail / by certified mail with return receipt requested
wykonywać prawo
start learning
exercise a right to
bezpłatny
start learning
gratuitous / free of charge / without payment
wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia; rozwiązanie bez wypowied
start learning
terminate the contract without notice
płatny z dołu
start learning
payable in arrears
zastaw
start learning
pledge / pawn
ponosić koszty
start learning
incur costs / bear costs / cover costs
zwrócić komuś poniesione koszty
start learning
reimburse somebody for the costs incurred
dopuszczać się zwłoki z zapłatą
start learning
be in arrears with payment / be in delay in payment
termin do zapłaty
start learning
time limit for payment

You must sign in to write a comment