U 13. Civil Procedure

 0    68 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
właściwość rzeczowa
start learning
subject-matter jurisdiction / jurisdiction over subject matter
właściwość miejscowa
start learning
territorial jurisdiction
właściwość wyłączna
start learning
exclusive jurisdiction
połączenie praw w celu łącznego rozpoznania
start learning
consolidation (Louisiana: cumulation)
strona postępowania
start learning
litigant / party
postępowanie sądowe
start learning
litigation
skład sędziowski
start learning
panel
ławnik
start learning
lay judge
ugoda
start learning
settlement / compromise
dopuszczalność
start learning
admissibility
interwenient
start learning
intervenor / intervener
interwencja
start learning
intervention
wokanda
start learning
docket (USA) / cause list (UK)
akta sprawy
start learning
file
załącznik (np. do akt sprawy / do pisma procesowego)
start learning
exhibit
skarga pauliańska
start learning
Paulian action / actio Pauliana
wydać wyrok
start learning
render a judgment / give a judgment / issue a judgment / pronounce a judgment (K-M)
rozpoznawać sprawę
start learning
hear a case / adjudicate a case
przekazać sprawę
start learning
remit a case / refer a case
posiedzenie jawne
start learning
public hearing
posiedzenie niejawne
start learning
closed hearing
wartość przedmiotu sporu
start learning
amount in controversy / amount in dispute / amount at issue (K-M)
sędzia przewodniczący
start learning
presiding judge / president judge / chief judge
pomoc prawna z urzędu
start learning
state-funded legal aid
obrońca / adwokat z urzędu
start learning
state-funded counsel
zeznanie
start learning
testimony
zawieszenie postępowania
start learning
stay of proceedings
umorzenie postępowania
start learning
discontinuance of proceedings
prawnik strony przeciwnej
start learning
opposing counsel
obraza sądu
start learning
contempt of court
biegły
start learning
expert witness / expert
wyrok zaoczny
start learning
default judgment / judgment by default
na drodze sądowej
start learning
judicially
powództwo cywilne
start learning
civil action
polubowny
start learning
amicable
egzekwowanie / egzekucja
start learning
enforcement
pismo procesowe
start learning
pleading
sąd właściwy
start learning
court of competent jurisdiction / competent court
warunek zawieszający
start learning
suspensive condition / condition precedent
warunek rozwiązujący
start learning
resolutory condition / dissolving condition / condition subsequent
uzasadnienie wyroku
start learning
reasons for judgment / grounds of judgment
wyłączneie sędziego
start learning
recusation of a judge
pisma przygotowawcze
start learning
pre-trial pleadings
na zgodny wniosek
start learning
upon joint application (motion) of / on joint application (motion) of / upon unainimous application (motion) of
umorzyć
start learning
discontinue
środek odwoławczy
start learning
appellate measure
wezwanie
start learning
subpoena / summons
radca prawny
start learning
legal counsel / legal advisor / legal adviser
adwokat
start learning
advocate
podjąć / wznowić
start learning
resume
następca prawny
start learning
legal successor
posiedzenie sądowe
start learning
hearing / trial / judicial session
protokolant
start learning
minute-clerk
odroczyć
start learning
adjourn
ponieść
start learning
incur / bear
zdolność procesowa
start learning
procedural capacity / capacity to sue
niedopuszczalny
start learning
inadmissible
bez uszczerbku
start learning
without detriment to
siła wyższa
start learning
force majeure / Act of God (K-M)
z urzędu
start learning
ex officio
twierdzenia
start learning
assertions
doręczenie
start learning
service
doręczyć
start learning
serve
powołać dowód / dowody
start learning
adduce evidence
zwolniony
start learning
exempt
strona przeciwna
start learning
opposing party
doręczenie właściwe
start learning
personal service
doręczenie zastępcze
start learning
domiciliary service

You must sign in to write a comment