Trends in Frontend

 0    70 flashcards    kamilazabik2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tendencja
start learning
trend
struktura
start learning
framework
zautomatyzować
start learning
automate
skrawek
start learning
snippet
cecha
start learning
feature
strona główna
start learning
homepage
aplikacja
start learning
application
pulpit
start learning
desktop
samodzielny
start learning
standalone
prawdziwe życie
start learning
real-life
dogłębne
start learning
in-depth
przetwarzanie
start learning
processing
zwyczaj
start learning
custom
osoba pochodząca z jakiegoś kraju / posługująca się jakimś językiem jako ojczystym
start learning
native
składnia
start learning
syntax
polegać
start learning
rely
portal
start learning
website
składnik
start learning
component
materiał
start learning
material
rozwinięty
start learning
developed
poprawa
start learning
upswing
wykonalność, zdolność do życia
start learning
viability
z dnia na dzień
start learning
day-to-day
długoterminowy
start learning
long-term
jednorodny
start learning
homogeneous
zwierzęcy
start learning
animal
opakowanie
start learning
package
kompleks
start learning
complex
rzemiosło
start learning
craft
technologia
start learning
technology
zapalenie wyrostka robaczkowego
start learning
appendicitis
wymagać
start learning
require
przenikać
start learning
permeate
rynek
start learning
marketplace
wykładniczy, gwałtownie rosnący lub przyrastający
start learning
exponential
cyfrowy
start learning
digital
termin określający niską jakość nagrania
start learning
low-fidelity
szkielet projektu, szkielet strony WWW
start learning
wireframe
makieta, atrapa
start learning
mockup
zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie), przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze)
start learning
retain
obejmowanie zakresem
start learning
ranging
wszechobecny
start learning
ubiquitous
dziwny
start learning
odd
zapas, dostarczać
start learning
supply
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
start learning
footage
przebiegać wzrokiem (tekst)
start learning
skim
powstrzymywać, tamować, pochodzić, wynikać
start learning
steam
szybki wgląd, mignąć, zrozumieć, rzucić okiem
start learning
glimpse
garść, garstka
start learning
handful
masa, wielka ilość
start learning
slew
automatyzacja
start learning
automation
zmiana (całkowita)
start learning
turnaround
naprodukować, natworzyć (wyprodukować duże ilości szybko i z łatwością)
start learning
churn out
zdolność, możliwości
start learning
capability
powstający, kształtujący się
start learning
emerging
twardy, stanowczy, niewzruszony
start learning
adamant
popyt, zapotrzebowanie
start learning
demand
niecierpliwie, z niecierpliwością
start learning
eagerly
krzywa uczenia się (wykres pokazujący tempo uczenia się)
start learning
learning curve
niedogodność, utrapienie
start learning
nuisance
obejmować, zawierać
start learning
embrace
konsekwentnie, spójnie
start learning
consistently
pozornie, na pierwszy rzut oka
start learning
seemingly
przez, poprzez
start learning
via
rozdmuchiwać, powiększać
start learning
blow up
gwałtownie, raptownie, wykładniczo
start learning
exponentially
przenikać, wypełniać, przesiąkać, rozprzestrzeniać się
start learning
permeate
przesunąć
start learning
swipe
przesunięcie
start learning
swiping
wyłącznie, jedynie
start learning
solely

You must sign in to write a comment