Travelling and transport pol-ang

 0    88 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krótki wypad za miasto
start learning
A CITY BREAK
Kwitnąca stolica
start learning
THRIVING/FLOURISHING (CAPITAL CITY)
Niezwykle różnorodna architektura
start learning
REMARKABLY DIVERSE ARCHITECTURE
Nietknięte przez (II wojnę światową)
start learning
UNTOUCHED BY (THE SECOND WORLD WAR)
przechodzić renowację
start learning
TO UNDERGO RESTORATION
Zrelaksować się
start learning
TO UNWIND = TO RELAX = TO CHILL OUT
ładować baterię
start learning
TO RECHARGE ONE’S BATTERIES
Leniuchować
start learning
TO LAZE AROUND
napawać się atmosferą
start learning
TO SOAK UP THE ATMOSPHERE/ THE SUN
iść na przechadzkę po mieście
start learning
TO GO FOR A WANDER (AROUND THE TOWN)
miasto zachowało swój urok
start learning
THE TOWN RETAINED ITS CHARM
poza utartymi ścieżkami
start learning
OFF THE BEATEN TRACK
Długa wędrówka
start learning
A TREK
Unikalne doświadczenie
start learning
A UNIQUE EXPERIENCE
uciec od wszystkiego
start learning
TO GET AWAY FROM IT ALL
rzadka okazja do zrobienia czegoś
start learning
TO HAVE A RARE OPORTUNITY TO DO STH
odosobniona część Polski
start learning
A REMOTE PART (OF RURAL POLAND)
nienaruszona
start learning
UNSPOILT
wpłacić kaucję
start learning
TO PAY A RETURNABLE DEPOSIT
pokryć szkody
start learning
TO COVER DAMAGES
zmienić biegi
start learning
TO CHANGE GEARS
uruchomić silnik
start learning
TO GET THE ENGINE STARTED
sprzęt do zachowania bezpieczeństwa
start learning
SAFETY EQUIPMENT
nadepnąć hamulec
start learning
TO PUT THE BRAKE ON
tam jest przeciek w Baku
start learning
THERE IS A LEAK IN THE TANK
wgnieść samochód
start learning
TO DENT A CAR
przeczytać drobnym drukiem
start learning
TO READ THE SMALL PRINT
utrzymany w dobrym stanie
start learning
WELL MAINTAINED
obciążać kosztami
start learning
TO CHARGE SB
To nie przemawia do mnie.
start learning
IT DOESN’T APPEAL TO ME.
MOJE MARZENIA SIĘ SPEŁNIŁY.
start learning
MY DREAM CAME TRUE.
Wynająć samochód
start learning
TO HIRE A CAR
Wyboista droga
start learning
BUMPY RIDE
Popadać w ruinę
start learning
TO FALL INTO DISREPAIR
lata świetności
start learning
PEAK YEARS
pustkowie
start learning
DESOLATE SCENERY
droga wyłączona z użytku
start learning
THE ROAD IS NO LONGER IN USE
stworzyć silną więź
start learning
TO FORM A STRONG BOND
podążać za kimś jak stado owiec
start learning
TO FOLLOW SB LIKE A HERD OF SHEEP
nietknięty nowoczesnością
start learning
UNTOUCHED BY THE MODERN WORLD
zamarznąć na śmierć
start learning
TO FREEZE TO DEATH
wyruszyć w podróż
start learning
TO EMBARK ON THE JOURNEY
wyruszyć wystartować
start learning
TO SET OFF
zdystansować się
start learning
TO PUT THINGS INTO PERSPECTIVE
czuć się odświeżonym
start learning
TO FEEL REFRESHED
odcisk
start learning
BLISTERS
krótka Rada
start learning
A WORD OF ADVICE
unik
start learning
TO SWERVE
przejechać kogoś
start learning
TO RUN SB OVER
wyprzedzić kogoś
start learning
TO OVERTAKE SB
samochód zajechał drogę
start learning
TO GET CUT UP another car
zajechać komuś drogę
start learning
TO CUT SB UP
przejechać na czerwonym świetle
start learning
TO GO THROUGH THE RED LIGHT
migać światłami
start learning
TO FLASH THE LIGHTS
dostać zdjęcie z fotoradaru
start learning
TO GET FLASHED BY THE SPEED CAMERA
przesadzone
start learning
OVER-THE-TOP
trąbić na ludzi
start learning
TO SOUND A HORN AT PEOPLE
Niedobór miejsc parkingowych
start learning
THE SHORTAGE OF PARKING SPACES
źle skoordynowany transport publiczny
start learning
BADLY CO-ORDINATED (PUBLIC TRANSPORT)
wprowadzić opłatę na pojazdy
start learning
TO INTRODUCE A CHARGE FOR VEHICLES
niezbyt odległa przyszłość
start learning
NOT-TOO-DISTANT FUTURE
zorganizowane wakacje
start learning
A PACKAGE HOLIDAY
trasa podróży
start learning
ITINERARY
zabukować lot
start learning
TO BOOK A FLIGHT
robić coś na poczekaniu
start learning
DO AS YOU GO
wykupić ubezpieczenie
start learning
TO TAKE OUT INSURANCE
nie sprostać czyimś oczekiwaniom
start learning
IT DIDN'T LIVE UP TO SB’S EXPECTATIONS
osoba która chomikuje
start learning
A HOARDER
nudny
start learning
DREARY (DULLY)
Poszukiwacz mocnych wrażeń
start learning
A THRILL-SEEKER
szukać mocnych wrażeń
start learning
TO SEEK THRILLS
stały bywalec
start learning
A FREQUENTER
ZAGROŻONE GATUNKI
start learning
ENDANGERED SPECIES
dotyczy całego spektrum społeczeństwa
start learning
IT APPLIES ACROSS THE SOCIAL SPECTRUM
ZBIEG
start learning
FUGITIVE
Wydaje się, warto spróbować
start learning
IT SEEMS WORTH A TRY
maksymalnie coś wykorzystać
start learning
TO MAKE THE MOST OF STH
środowisko naturalne
start learning
HABITAT
niesamowita wytrzymałość
start learning
TREMENDOUS STAMINA
być nieświadomym
start learning
TO BE OBLIVIOUS (TO STH)
ciekawski z natury
start learning
GENUINELY CURIOUS
w najmniejszym stopniu nie jestem zainteresowany
start learning
I AM NOT REMOTELY INTERESTED.
podejrzanie wyglądające speluna
start learning
A DODGY-LOOKING DIVE BAR
Pięknie zachowane BUDYNKI
start learning
BEAUTIFULLY PRESERVED BUILDINGS
dostęp dla niepełnosprawnych
start learning
DISABLED ACCESS
niezamieszkałe miejsce
start learning
UNINHABITED PLACES
rozpieszczać kogoś
start learning
TO BE PAMPERED
być imprezowiczem
start learning
TO BE A BIT OF A PARTY ANIMAL

You must sign in to write a comment