Travel and transport all pol-ang

 0    138 flashcards    remigiuszgietki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krótki wypad do miasta na zwiedzanie
start learning
A CITY BREAK
kwitnąca stolica miasta
start learning
THRIVING/FLOURISHING (CAPITAL CITY)
niepowtarzalna różnorodna architektura
start learning
REMARKABLY DIVERSE ARCHITECTURE
nietknięty przez
start learning
UNTOUCHED BY (THE SECOND WORLD WAR)
przechodzić renowację
start learning
TO UNDERGO RESTORATION
relaksować się
start learning
TO UNWIND = TO RELAX = TO CHILL OUT
ładować baterie
start learning
TO RECHARGE ONE’S BATTERIES
leniuchować
start learning
TO LAZE AROUND
napawać się atmosferą
start learning
TO SOAK UP THE ATMOSPHERE/ THE SUN
iść na przechadzkę
start learning
TO GO FOR A WANDER (AROUND THE TOWN)
miasto zachowało urok
start learning
THE TOWN RETAINED ITS CHARM
zdala od utartych szlaków
start learning
OFF THE BEATEN TRACK
trudna długa wędrówka
start learning
A TREK
unikalne doświadczenie
start learning
A UNIQUE EXPERIENCE
uciekać od wszystkiego
start learning
TO GET AWAY FROM IT ALL
mieć rzadką okazję do zrobienia
start learning
TO HAVE A RARE OPORTUNITY TO DO STH
odległa cześć wioski
start learning
A REMOTE PART (OF RURAL POLAND)
nienaruszony
start learning
UNSPOILT
zapłacić kaucję
start learning
TP PAY A RETURNABLE DEPOSIT
pokryć koszty
start learning
TO COVER DAMAGES
zmieniać biegi
start learning
TO CHANGE GEARS
uruchomić silnik
start learning
TO GET THE ENGINE STARTED
wyposażenie bezpieczeństwa
start learning
SAFETY EQUIPMENT
depnąć po hamulcach
start learning
TO PUT THE BRAKE ON
wyciek ze zbiornika
start learning
THERE IS A LEAK IN THE TANK
wgnieść samochód
start learning
TO DENT A CAR
małe literki na dokumentach
start learning
TO READ THE SMALL PRINT
utrzymany w dobrym stanie
start learning
WELL MAINTAINED
obciążać kosztami
start learning
TO CHARGE SB
nie przemawia to do mnie
start learning
IT DOESN’T APPEAL TO ME.
marzenie, sen się spełnił
start learning
MY DREAM CAME TRUE.
wynająć samochód
start learning
TO HIRE A CAR
przejażdżka po wyboistej drodze (turbulencje)
start learning
BUMPY RIDE
popaść w ruinę
start learning
TO FALL INTO DISREPAIR
lata świetności
start learning
PEAK YEARS
pustkowie
start learning
DESOLATE SCENERY
droga wyłączona z użytku
start learning
THE ROAD IS NO LOGER IN USE
stworzyć silną więź
start learning
TO FORM A STRONG BOND
podążać jak owce za pasterzem
start learning
TO FOLLOW SB LIKE A HERD OF SHEEP
nie tknięty nowoczesnym światem
start learning
UNTOUCHED BY THE MODERN WORLD
zamarznąć na śmierć
start learning
TO FREEZE TO DEATH
udać się na wycieczkę
start learning
TO EMBARK ON THE JOURNEY
wyruszyć, wystartować
start learning
TO SET OFF
spojrzeć pod innym kątem
start learning
TO PUT THINGS INTO PERSPECTIVE
czuść się odświeżonym
start learning
TO FEEL REFRESHED
odciski
start learning
BLISTERS
krótka rada
start learning
A WORD OF ADVICE
gwałtownie skręcić
start learning
TO SWERVE
przejechać kogoś
start learning
TO RUN SB OVER
wyprzedzić
start learning
TO OVERTAKE SB
mieć zajechaną drogę przez kogoś
start learning
TO GET CUT UP (I got up another car)
zajechać komuś drogę
start learning
TO CUT SB UP
przejechać na czerwonym świetle
start learning
TO GO THROUGH THE RED LIGHT
migać światłami
start learning
TO FLASH THE LIGHTS
zdjęcie z fotoradaru
start learning
TO GET FLASHED BY THE SPEED CAMERA
przesadzony
start learning
OVER-THE-TOP
trąbić na ludzi
start learning
TO SOUND A HORN AT PEOPLE
niedobr miejsc parkingowych
start learning
THE SHORTAGE OF PARKING SPACES
źle skoordynowany trnasport publiczny
start learning
BADLY CO-ORDINATED (PUBLIC TRANSPORT)
wprowadzić opłaty dla pojazdów
start learning
TO INTRODUCE A CHARGE FOR VEHICLES
niezbyt odległa przyszłość
start learning
NOT-TOO-DISTANT FUTURE
zorganizować wakacje
start learning
A PACKAGE HOLIDAY
trasa podróży
start learning
ITINERARY
zarezerwować lot
start learning
TO BOOK A FLIGHT
w trakcie, na poczekaniu
start learning
AS YOU GO
wykupić ubezpieczenie
start learning
TO TAK OUT INSURANCE
sprostać oczekiwaniom
start learning
TO LIVE UP TO SB’S EXPECTATIONS
osoba która chomikuje
start learning
A HOARDER
nudny
start learning
DREARY (DULLY)
poszukiwacz mocnych wrażeń
start learning
A THRILL-SEEKER
poszukiwanie mocnych wrażeń
start learning
TO SEEK THRILLS
stały bywalec
start learning
A FREQUENTER
zagrożony gatunek
start learning
ENDANGERED SPECIES
tyczy się całego spektrum środowiska
start learning
IT APPLIES ACROSS THE SOCIAL SPECTRUM
zbieg uciekinier
start learning
FUGITIVE
wydaje się że warto spróbować
start learning
IT SEEMS WORTH A TRY
wykorzystywać maksymalnie
start learning
TO MAKE THE MOST OF STH
środowisko naturalne
start learning
HABITAT
niesamowita wytrzymałość
start learning
TREMENDOUS STAMINA
być nieświadomym
start learning
TO BE OBLIVIOUS (TO STH)
ciekawski, prawdziwie z natury
start learning
GENUINELY CURIOUS
w najmniejszym stopniu nie jestem zainteresowany
start learning
I AM NOT REMOTELY INTERESTED.
speluna
start learning
A DODGY-LOOKING DIVE BAR
pieknie zachowane budynki
start learning
BEAUTIFULLY PRESERVED BUILDINGS
dostęp dla niepełnosprawnych
start learning
DISABLED ACCESS
niezamieszkałe miejsce
start learning
UNINHABITED PLACES
być rozpieszczonym
start learning
TO BE PAMPERED
być imprezowiczem
start learning
TO BE A BIT OF A PARTY ANIMAL
prowadzić do nie chcianych konsekwencji
start learning
TO LEAD TO SEVERAL UNWANTED CONSEQUENCES
podjąć środki prewencyjne
start learning
TO TAKE PREVENTIVE MEASURES
za kierownicą
start learning
BEHIND THE WHEEL
przejchać na czerwonym świetle
start learning
TO RUN A RED LIGHT
główna przyczyna wypadków
start learning
THE TOP CAUSE OF ACCIDENTS
przekroczyć prędkość
start learning
TO GO ABOVE THE SPEED LIMIT
odwracać uwagę kierowcy
start learning
TO DIVERT THE ATTENTION FROM THE ROAD
jazda pod wpływem alkoholu
start learning
DRUNK DRIVING
prowadzić samochód pod wpływem alkoholu
start learning
TO DRIVE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
niepijący wyznaczony na kierowce
start learning
A DESIGNATED DRIVER
utrata zdolności skupienia
start learning
TO LOSE THE ABILITY TO FOCUS
brawurowy kierowca
start learning
A RECKLESS DRIVER
tworzyć śliską nawierzchnię
start learning
create SLICK
poślizg
start learning
TO SKID
hamulec, hamować
start learning
TO BRAKE
ruch uliczny
start learning
ONCOMING TRAFFIC
przejechać znak stop
start learning
TO RUN A STOP SIGN
boczna kolizja
start learning
A SIDE-IMPACT COLLISION
ruszyć w drogę
start learning
TO HIT THE ROAD
dachowanie
start learning
A ROLLOVER ACCIDENT
wadliwa część
start learning
A DEFECTIVE PART
przyspieszać
start learning
przyspieszać in English
TO ACCELERATE
zmieniać pas ruchu
start learning
TO CHANGE THE LANE
włączyć kierunkowskaz
start learning
TO INDICATE
martwy punkt
start learning
A BLIND SPOT
niebezpieczny
start learning
HAZARDOUS
trzymać się na ogonie
start learning
TO TAILGATE
wypadek ze skutkiem śmiertelnym
start learning
A FATAL CAR ACCIDENT
upośledzić zdolności kierowania pojazdem
start learning
TO IMPAIR THE ABILITY TO FULLY FUNCTIONS AS A DRIVER
wjechać na gołoledź
start learning
TO HIT BALCK ICE
agresja drogowa
start learning
ROAD RAGE
stanowić zagrożenie
start learning
TO POSE A DANGER
wystrzelić o opinie
start learning
TO BLOW OUT A TIRE
wybój
start learning
POTHOLES
senny, śpiący
start learning
DROWSY
zatrzymywać się na poboczu
start learning
TO PULL OVER
spotkanie, kotakt, napotkać, natknąć
start learning
TO ENCOUNTER
obsługiwanie okresowe
start learning
TO MAINTAIN CONTROL OF THE CAR
miejsce turystyczne
start learning
TOURIST SPOTS
powierzchowne
start learning
IT IS ONLY SKIN-DEEP
opłata za wstęp
start learning
ENTRANCE FEES
rozwijać wiedzę ogólną
start learning
TO DEVELOP ONE’S GENERAL KNOWLEDGE
zaspokajać czyjąś ciekawość
start learning
TO SATISFY ONE’S CURIOSITY
wzbogacić czyjeść wyobrażenie o świecie
start learning
TO ENRICH SB’S PERCEPTION OF THE WORLD
w ograniczonym zakresie
start learning
TO A LIMITED EXTENT
być krytycznym
start learning
TO BE JUDGMENTAL
okazywać należyty szacunek
start learning
TO SHOW DUE RESPECT
wypadek w pracy
start learning
WORK-RELATED ACCIDENT
spotkać przyjaciela przypadkiem, natknąć się
start learning
TO RUN INTO A FRIEND
sztuczne oddychanie usta - usta
start learning
TO GIVE THE KISS OF LIFE

You must sign in to write a comment