TRANSPORT 2

 0    45 flashcards    zeuspierwszy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytępić, wykorzenić
start learning
eradicate
ulica jednokierunkowa
start learning
one way street
Sygnalizacja drogowa
start learning
traffic signal
obowiązkowy
start learning
compulsory / obligatory / mandatory
obowiązujacy
start learning
in force / valid / compulsory / obligatory /
egzekwowanie
start learning
enforcement
kary za łamanie praw motoryzacyjnych
start learning
fines for breaking motoring laws
produkować samochody bezpieczniejsze w razie wypadku
start learning
make cars safer in case of an accident
pasy bezpieczeństwa
start learning
seat belts
kontrola trakcji
start learning
traction control
poduszki powietrzne
start learning
air bags
zderzak, ochraniacz
start learning
bumper
abs
start learning
anti-locks brakes
cichy, cichy spokojny
start learning
quiet
izolować, zailzolować, odizolować
start learning
insulate
mieszkaniec, resydent -osiadly przebywający stale
start learning
resident
obywatel, mieszczanin
start learning
citizen
zależy mniej
start learning
depend less
źródło zasilania
start learning
source of power
społeczeństwo, towarzystow (spółka)
start learning
society
spółka
start learning
company, society, partnership, corporation
natężenia ruchu
start learning
traffic congestion
wypadek drogowy / wypadek samochodowy
start learning
traffic accident / car crash
czas dojazdu
start learning
commute time
sztuczny
start learning
artificial
roztargnienie, rozpraszanie, rozrywki
start learning
distractions
samochód bezkierowcy
start learning
self driving car
samochód autonomiczny
start learning
autonomous car
przerywać
start learning
interrupt
zakłócać, przerwac, rozerwać
start learning
disrupt
rozpraszać, rozpraszać uwagę,
start learning
distract
przeciążenie, przeludnienie, przekrwienie
start learning
congestion
awansować, posunąć na przód / postęp, zaliczka
start learning
advance
rozwijać, rozbudować
start learning
develop
rozwój
start learning
development
plan podróży
start learning
journey plan
trasa, plan podróży
start learning
itinerary
fracht, ładunek / frachtowac
start learning
freight
flota
start learning
fleet
emitują szkodliwych opary
start learning
emit harmful fumes
dojeżdżać do
start learning
commute
rozwiązania techniczne
start learning
engineering solutions
wykonalny, realny
start learning
feasible
prawdopodobnie, prawdopodobny
start learning
likely
pasażerowie
start learning
passengers

You must sign in to write a comment